Fra venstre: Morten Ulrik Hansen, Andriy Shmorhun, Henrik Parbo og Ole Horsbøl - på toppen af trykfilteranlægget hos CP Kelco, som producerer fødevareingredienser: pektin og carrageenan – på basis af naturens egne ressourcer: citrusskaller og havtang.

CP Kelco
17.02.22 DAU Nyheder

Nyeste PLC-platform fremtidssikrer produktionen af fødevareingredienser

CP Kelco er en af verdens førende producenter af fødevareingredienser og har nu fået fremtidssikret sin produktion med den nyeste generation af PLC fra sin mangeårige samarbejdspartner DI-Teknik.

Skrevet af: Joel Goodstein, Freelancer

CP Kelco er en af verdens førende producenter af fødevareingredienser – herunder pektin og carrageenan – og koncernens største fabrik ligger i Danmark – i Lille Skensved.

Her på verdens største pektinfabrik kører produktionen 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Kunderne er blandt andet fødevare- og drikkevareproducenter, som har brug for ingrediensernes stabiliserende effekt. For eksempel anvendes ingredienserne fra CP Kelco i et produkt, som alle bruger hver dag – tandpasta.

Den højautomatiserede produktion hos CP Kelco er helt afhængig af bl.a. PLC-teknologi, og de nuværende PLC-løsninger er ved at have nået en alder, hvor en fremtidssikring er blevet nødvendig. Derfor har CP Kelco fået leveret en helt ny PLC-platform fra sin mangeårige samarbejdspartner DI-Teknik, som er specialister i både industriel el og automation.

”Vi står i en situation, hvor stadig mere af vores PLC-hardware kan blive svær at udskifte, fordi den er udgået af markedet, så vi skal i gang med at flytte vores produktion over på en ny, fremtidssikret PLC-platform – både når det gælder hardware og software. Det kommer ikke til at ske på én gang, men nu er vi begyndt med et trykfilter som det første anlæg, og så flytter vi gradvist flere anlæg over på den nyeste version af Siemens PLC-platform - TIA Portal 17 - som understøtter de nyeste PLC-komponenter,” siger Henrik Parbo, Manufacturing IT Engineer hos CP Kelco.

To nye PLC-biblioteker
At flytte over på den nyeste PLC-platform fra Siemens vil give CP Kelco en række fordele.

”Fabrikken kører med et meget højt automationsniveau, men vi har et behov for særligt tilpassede løsninger og kan ikke bare købe plug-and-play-løsninger. Vi har egne tekniske standarder, og derfor har vi haft brug for en leverandør som DI-Teknik, der har kompetencerne til at udvikle særligt tilpassede PLC-løsninger.” siger Andriy Shmorhun, Manufacturing IT Team Supervisor hos CP Kelco.

Konkret har DI-Teknik leveret to PLC-biblioteker – et bibliotek med standardblokke til styring af de forskellige produktionsprocesser og et bibliotek til styring af sikkerheds-PLC, som skal overtage ved sikkerhedskritiske fejlmeldinger og overskridelse af grænseværdier med relation til sikkerhed.

”Der er tale om en softwareleverance, hvor CP Kelco nu har fået standardværktøjer til at etablere nye PLC-løsninger, efterhånden som behovet opstår.” siger Morten Ulrik Hansen, Software Engineer hos DI-Teknik.

Andriy Shmorhun, Henrik Parbo, Morten Ulrik Hansen og Ole Horsbøl ved trykfilteranlæg, der nu som det første anlæg i CP Kelcos produktion bliver styret af Siemens TIA Portal 17.

Foto: CP Kelco

Bedre informationer til operatører
For CP Kelco er der flere gevinster ved at skifte til den nyeste PLC-platform fra Siemens.

”Vi får fordel af alle de fremskridt, der er sket de seneste 20 år, siden vores ældste PLC-løsninger blev taget i brug som f.eks.: Større fleksibilitet i valget af løsninger, bedre mulighed for optimering, styring af PID-controllers og andre komponenter, foruden integration og dataudveksling med andre systemer,” siger Andriy Shmorhun.

I det daglige får operatørerne i produktionen også bedre feedback og information om de processer, som de har ansvaret for.

”Hvis et program for en proces giver problemer, er der nu mulighed for at give operatørerne langt bedre informationer i forbindelse med både fejlsøgning og fejlretning. Det forventer vi bliver markant bedre. Den nye PLC-version kan håndtere tekster langt bedre, hvilket er vigtigt for operatørerne, når det for eksempel gælder beskrivelser af, hvad de skal gøre for at få en proces genstartet,” siger Henrik Parbo.

”Vi kan nu gentænke hele vores måde at styre produktionen på. Vi hænger ikke længere fast i begrænsningerne fra de gamle styringer, men kan redesigne på en langt bedre måde, hvor vi kan programmere med det nye standardbibliotek, som sikrer, at vi ikke skal starte fra bunden hver gang,” siger Andriy Shmorhun.

CP Kelco kan nu lægge deres egne tilpassede løsninger ovenpå Siemens TIA Portal 17 ved hjælp af Siemens Openness, som også gør autogenerering af kode nemmere.

”Autogenerering af PLC-kode har to store fordele: Man sparer tid, og man undgår mange fejl, der ville være opstået i manuel kodning. Vi kan nu anvende parametrering, hvor man anvender procesparametre i stedet for at kode alting fra bunden. Vi kan altså bare angive motortypen, og så bliver det automatisk genereret i koden. Sammen med Openness-værktøjet fra Siemens giver det både en forenklet, tidsbesparende proces og den ønskede sikkerhed, når vi sætter nye anlæg i drift eller ændrer eksisterende processer,” siger Henrik Parbo.

Trykfilter-anlægget hos CP Kelco, hvor der nu er etableret en ny fremtidssikret PLC-løsning – leveret af DI-Teknik - baseret på Siemens TIA Portal 17 og den nyeste Siemens-hardware.

Foto: CP Kelco

Projektgruppe og workshops
Hos DI-Teknik blev der nedsat en projektgruppe, som har varetaget opgaven med at levere den nye PLC-platform til CP Kelco. Processen startede med workshops for at få præciseret og beskrevet CP Kelcos nye løsning, og herefter gik DI-Teknik i gang med at udarbejde de to nye standardbiblioteker, som CP Kelco herefter selv har overtaget ansvaret for.

”Nu har CP Kelco fået biblioteker bygget til den nyeste version af TIA Portalen, som muliggør et langt bedre overblik over deres PLC-komponenter. De får en langt bedre og hurtigere mulighed for at opdatere ældre PLC-versioner med nogle få klik, så en hel produktionslinje opfører sig ensartet,” siger Mads Haack, Software Engineer hos DI-Teknik.

Bibliotekerne er koblet til Versiondog, som håndterer filer, backup og versionsstyring af software og firmware.

”Kommunikationen mellem biblioteker og Versiondog sikrer versionsstyring og dermed en ensartet struktur og nyeste versioner hele vejen igennem. Der er desuden fuldstændig historik og logning af alle aktiviteter på PLC-blokkene,” siger Mads Haack.

Helt uafhængig PLC-løsning
I alt har DI-Teknik leveret 25 PLC-blokke svarende til funktioner og komponenter med mulighed for at foretage de nødvendige målinger og fastsætte grænseværdier for bl.a. flow, temperatur, tryk, pH og turbiditet. Den nye platform er afprøvet hos DI-Teknik på en teststand, så der er opnået en robust løsning, inden den implementeres hos CP Kelco.

Som mange andre virksomheder oplever CP Kelco stigende krav til at beskytte sig mod cyberangreb.

”Vi står over for en fremtid, hvor virksomheder må forvente en øget risiko for cyberangreb, og vi forventer, at den nye PLC-platform bedre vil kunne understøtte vores fremtidige sikkerhedskrav,” siger Andriy Shmorhun.

DI-Teknik har leveret ny PLC-løsning til CP Kelco, som omfatter to biblioteker med i alt 25 standard-PLC-blokke: Et bibliotek til standardprocesser og et bibliotek til sikkerhed.

Foto: CP Kelco

Godt samarbejde
CP Kelco roser samarbejdet og processen med DI-Teknik.

”Når man ikke bare skal have en standardløsning, er den indledende dialog meget vigtig, så leverandøren ved, hvilke ønsker og krav der er hos kunden. Vi har oplevet god og sikker rådgivning, og DI-Teknik har altid haft dokumentationen i orden for deres forslag, hvilket er vigtigt, når der har været standarder, direktiver og protokoller, som skulle følges. Her er det meget vigtigt med en erfaren og videnstung partner,’’ siger Andriy Shmorhun.

Nu har CP Kelco selv overtaget udrulningen af den nye PLC-platform på sine produktionsanlæg.

 

Ovenstående artikel er et redigeret uddrag af denne artikel, som oprindeligt er bragt i fagmagasinet Maskinmestrene: 2022-MM02 —Side 24 (ipapercms.dk) 

Amalie Dahlerup Hermansen
Skrevet af:

Amalie Dahlerup Hermansen

Relateret indhold