Foto: Colourbox

17.03.22 DAU Nyheder

Q&A: Chr. Hansen har fået ny software, der overvåger kritiske parametre 24/7

Et nyt softwaresystem hos Chr. Hansen A/S måler automatisk temperatur- og fugtniveauet i laboratorier døgnet rundt - og er niveauet for højt, sendes en alarm ud. Det er et rigtig spændende projekt, som løser nogle vigtige problemer. Derfor har DAU spurgt nærmere ind til systemet i denne Q&A.

Interview udført med: Anders Favrbo, Global QC Manager, Chr. Hansen A/S

Vil du starte med at fortælle, hvad systemet går ud på?
Systemet er en software, som samler data omkring temperatur og fugt i inkubatorer, frysere og køleskabe i QC og R&D. Softwaren er sat op, så den giver en alarm, hvis temperaturen ligger uden for et ønsket interval, da det f.eks. kan betyde, at QC analyserne ikke er korrekte, eller at der er en risiko for, at prøvemateriale ikke er opbevaret ved korrekt temperatur. En alarm kan enten sende en SMS, mail eller lave et automatisk telefonopkald til en mobiltelefon. Overskridelse af temperaturintervallet kan f.eks. skyldes, at der er defekt på køleskabet, eller døren ikke er lukket korrekt.

Hvilke udfordringer løser det nye system for Chr. Hansen?
Da temperatur og fugt er kritiske parametre for QC laboratorier og R&D, er der et krav til softwarevalidering. Vi har mange produktionssites med tilhørende QC afdelinger. For ikke at validere software på alle sites, har vi har valgt en Cloud baseret løsning, så alle sites kan koble sig op på samme software i skyen, og vi kun skal vise, det er valid. én gang. Hvis et site eller andet område i Chr. Hansen ønsker at bruge denne software, kan de få adgang, og derved er systemet meget skalerbart.

Vil du indvie os i, hvilke overvejelser Chr. Hansen har gjort sig i forbindelse med valget af platform og IIoT-løsning? Havde I eksempelvis nogle betænkeligheder, som var vigtige for jer at få svar på ift. valget?
For denne software findes der to grundlæggende setups: a) på egen server og b) i skyen. Ved at lægge i skyen får vi en løsning, som var meget skalerbar og nem at få adgang til på alle sites. Derfor valgte vi dette setup.

En overvejelse er også, at følsomme data bliver gemt i skyen, og der er krav om, at de skal kunne genfindes mange år efter, så vi havde vores IT afdeling til at vurdere backup setup´et hos leverandøren for at sikre, at det var sikkert.

Hvad ser du som de største fordele ved platformen?
Fordelene er, at vi kan måle temperatur og fugt 24/7, og vi får alarmer, hvis de overskrider de grænser, vi har sat op. Alternativet er, at der aflæses temperatur manuelt, som kun giver et her&nu billede og ikke viser, hvad temperaturen har været i løbet af natten. Samtidig gemmes data på en måde, så man har adgang til dem både fra computer og telefonen. En anden stor fordel er, at vi kun skal have en valideret software, som vi vedligeholder. Alle i Chr. Hansen, som har behovet, kan koble sig på og få adgang til det, så længe de har den korrekte hardware lokalt. Der er desuden fuld audit trail, så alle ændringer i konfiguration mm. er direkte sporbare i softwaren.

Har I bekymringer ift. sikkerheden, og hvad har I gjort for at imødekommen dette ?
Sikkerheden i skyen mht. backup er på niveau med den, vores interne servere har, er det vurderet af vores IT afdeling.

Den nemme adgang til data gør, at adgangskontrol skal styres meget skrapt, så personer, som forlader Chr. Hansen, får fjernet adgangen, så de ikke kan se data. Dette gøres manuelt nu, men vi vil arbejder på en løsning, hvor adgangen bliver styret på samme måde som adgangskontrol til Chr. Hansens computere, der automatisk bliver fjernet, når man forladers firmaet. Samtidigt er det kun muligt at se data og ikke slette dem

Hvad er næste skridt? Kan løsningen eksempelvis bruges i andre dele af produktionen?
Da systemet er nemt at skalere, vil alle i Chr. Hansen, som har behov for temperatur- og fugtmåling, kunne tilslutte sig. Det kan være nye QC afdelinger, produktionsområder, eksterne lagre, lokale distributører rundt om i verden etc. 

Amalie Dahlerup Hermansen
Skrevet af:

Amalie Dahlerup Hermansen

Relateret indhold