Foto: Colourbox

15.03.22 DAU Nyheder

Tips til en god start – sådan kommer du i gang med ibrugtagning på distancen

Verden er blevet mere og mere remote, ikke bare i forhold til afvikling af møder, men også på andre områder. Automation er et område med omfattende digitalisering, og det er nærliggende, at ibrugtagning kan ske på afstand. Specialisterne er altid ved hånden og der kan spares på rejser – og skulle man være forsinket, er det nemt at udsætte.

Af: Stig Munck, Rambøll Danmark A/S

Formålet med en ibrugtagning er jo ikke bare at starte systemet og se, om det fungerer, det er også at kunne finde og rette fejl. Det er uundgåeligt med fejl, så der skal testes aggressivt, og dermed skal systemet udfordres. Derudover er der også integration og dermed fremmede i virksomhedens allerinderste. Derfor er der to elementer, der er vigtige at tage med i betragtning i forbindelse med en ibrugtagning; sikkerhed og cybersecurity.

Sikkerhed og aggressiv testning er nogle gange i modstrid. Man skal checke systemets korrekte reaktion på fejl i sensorer, maskiner etc., og dermed skal der simuleres og eventuelt laves et bypass af sikkerhedsaflåsninger. Det kan betyde fare for de personer, der trods alt ikke er på afstand, og her er det et problem, at netop testpersonale er på afstand. Der er ikke helt den samme føling med anlæggets reaktion, som når man er på stedet. Der er heller ikke helt den samme årvågenhed, som en erfaren person har med hensyn til lyd og vibrationer. Det betyder, at selvom systemet er grundigt risikovurderet som endeligt system, så er der mange risici, der kan komme under ibrugtagningen – og svigt af komponenter/sensorer kan pludseligt blive mere farlige end oprindelig tænkt, hvilket man måske ikke opdager helt så hurtigt, fordi faresignaler jo netop er på afstand.

På cybersecurity-siden betyder en integration ofte, at der skal gives adgang - og ofte meget privilegeret adgang til virksomhedens IT-systemer, data og i yderste led forretningshemmeligheder. Her står der ikke en medarbejder og kigger med over skulderen, så det indebærer en risiko. Selvom der er købt et system, der er IT-sikret, så er der stadig en udfordring i integrationen. Ibrugtagningen er jo der, hvor man finder de fejl, man ikke havde tænkt på. Som bekendt ligger djævlen i detaljen – og ikke mindst i grænsefladen.

Der er mange fordele med fjernibrugtagning, men der er også risici. Men en god risikovurdering - både med hensyn til sikkerhed og IT-sikkerhed - kan sikre fordelene og mindske risici. Med en systematisk tilgang er man beredt på dét, man ved der kommer, og man ved også mere om, hvad der kan komme.

Den systematiske tilgang som anbefalet i standarden kræver en god drejebog:

  • Organisationen skal være klar over ansvarsfordelingen; hvem gør hvad, og hvem er ikke med?
  • Kommandolinjen skal være klar, både for dem der er på site og dem der er langt væk
  • Systemet skal være godt beskrevet (det bør det allerede være)
  • Hvert trin skal være beskrevet (det er det som oftest)
  • Kriterier for næste trin og accept

Det er det, de fleste tager med i større ibrugtagninger, men det er lige så nødvendigt, hvis det ”bare er en lille del”.

Det kan være svært på afstand at se, hvad der sker, men en måde er at udstyre personer på stedet med kamera på hjelmen og direkte kontakt via f.eks. Teams. Nogen ville nok her sige robotter, men teknologien er nok ikke helt til, at robotter har så god føling med virkeligheden.

Risikovurdering af ibrugtagning kræver en god definition af selve ibrugtagningsprocessen – nok meget mere formaliseret end både virksomheden og leverandøren er vant til:

  • Alle testplaner skal checkes for, hvad der kan gå galt, hvis komponenter og sensorer fejler i forbindelse med testen
  • Grænseflader til det, der skal integreres, har meget præcise test, og selve systemet skal være godt afgrænset

På cyber security skal man vurdere adgang efter princippet det absolut nødvendige og ikke mere.

Man skal sikre en skærpet overvågning af de konti, som leverandørens personale bruger (virtuelt kig over skulderen). Det skal også sikres, at der ikke er nogen uvedkommende med i ibrugtagningen.

Ibrugtagning på afstand er kommet for at blive og er en stor fordel. Og med en systematisk tilgang er risikoen til at leve med.

 

Vil du vide mere om remote commissioning? Deltag i vores konference 6. april: DAU - Virtual/Remote Commissioning & Simulering (danskindustri.dk) 

Amalie Dahlerup Hermansen
Skrevet af:

Amalie Dahlerup Hermansen

Relateret indhold