16.01.23 DAU Nyheder

DAU's historie gennem 60 år

Dansk Automationsselskab kunne i 2022 fejre 60-års jubilæum. I den forbindelse har vi en vinterdag mødt Gert Mølgaard og Leif Poulsen, to af foreningens nøglepersoner, til en samtale om, hvad der gør DAU til noget særligt: et forum for både leverandører af teknologi og virksomheder, der anvender den – og som aldrig mister de konkrete erfaringer fra industrien.

Dansk Servoteknisk Selskab

DAU etableres oprindeligt som Dansk Servoteknisk Selskab i 1962, der istandsættes som et samarbejde mellem den private og den offentlige sektor, og som tilknyttes Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV). Her skaber foreningen et rum, hvor industrifolk mødes med forskere, leverandører og andre tekniske interesserede. At et sådan rum bliver skabt er i sig selv med til at anstifte en endnu spæd interesse omkring alt det, som automation kan bidrage med. Historien begynder, da den daværende ph.d.-studerende og siden professor, Jens R. Jensen, under et studieophold i USA lærer at lave servostyring og tilbagekoblede styringssløjfer med analoge regnemaskiner. Dén teknologi gør det muligt gradvist at overføre servostyringen digitalt. Udviklingen begyndte at tage til i fart, da der pludseligt kommer små computere til i form af eksempelvis mikroprocessorer, som man kort efter begynder at anvende bredt i industrien. Sidenhen skifter foreningen navn til dets nuværende, nemlig Dansk Automationsselskab og løsriver sig samtidigt fra ATV. I 2011 bliver DAU en del af DI, hvor Søren Cajus bliver sekretariatsleder.

 

De store linjer i teknologiens udvikling

Automationsfaget starter hovedsaligt som mekaniske automatiksystemer, der efterhånden blive afløst af forskellige andre teknologier. I en periode er pneumatiske systemer dominerende i industrien, men efterhånden bliver det elektriske og elektroniske systemer, der vinder frem. Udviklingen er altså i høj grad en bevægelse fra mekaniske processer til elektriske og siden digitale. I starten bruges mekanikken hovedsageligt på olieraffinaderier og i gødningsproduktion, men den spredes hurtigt og benyttes efterhånden mange steder i industrien. I dag er der maskinstyring overalt lige fra støvsugere til gravemaskiner. Heri har DAU spillet en central rolle som det mødested, hvor både brugere og leverandører kunne høre om det sidste nye fra kollegaer og forskere.

En af de centrale udviklinger i automationsfaget er standarternes fremkomst. Hvor man før i tiden som virksomhed har været dybt afhænger af én leverandør og dennes systemer, så er der med tiden blevet udviklet standarter, som gør, at flere systemer nu kan tale sammen - også på tværs af virksomheder. DAU har spillet en særlig rolle i at synliggøre, at der har været behov for handling på dette område.

 

DAU i dag

DAU er i dag et samarbejde mellem det offentlige og det private og mellem forskningen og industrien, hvor DAU’s kvartårlige konferencer har været det centrale holdepunkt. Netop dette er det særlige ved DAU: den unikke balance mellem hensynet til, at foreningen aldrig skal blive for kommerciel - men at indholdet samtidigt skal kunne bruges til noget i virkeligheden. Fraværet af kommercielle interesser gør, at konferencerne aldrig har været præget af de konkurrenceforhold, som ellers gør sig gældende i andre tværorganisatoriske forhold. Således har DAU's konferencer altid været en del af foreningens DNA som et mødested for hele automationsbranchen.

 

DAU har altid været et vigtigt forum for udveksling af viden og erfaring. Der har både været deltagere fra leverandørsiden og forskningssiden - og selvfølgeligt alle brugerne af teknologien, herunder også fra det offentlige. De oplægsholdere, som DAU har inviteret på konferencerne gennem tiden, har kunne inspirere til både udvikling og anvendelse af teknologien i industrien. Det er – og har altid været – DAU's centrale opgave at formidle denne kontakt. Især brugersegmentet spiller en vigtig rolle i forummet, idet de synliggør nogle af de behov, som findes i forhold til udvikling af ny teknologi. DAU har altid lagt vægt på diskussionsdelen til konferencerne, som gør, at man som deltager kan diskutere de udfordringer, som man konkret møder, når man som virksomhed tager en ny teknologi i anvendelse.

 

Der skal lyde en stor tak til Gert Mølgaard og Leif Poulsen for deres store indsats for DAU og for deres medvirken til markeringen af foreningens 60-års jubilæum. Vi ser frem til et spændende konferencer i 2023 og til de næste 60 år som mødested for hele automationsbranchen.

Relateret indhold