Dansk Automationsselskab

DAU arbejder på at fremme vilkårene for automation i Danmark

Hvem er DAU?

Dansk Automationsselskab (DAU) arbejder på at fremme vilkårene for automation i Danmark.

Det gør vi ved at understøtte erfaringsudveksling om teknologiudvikling og forretningsmodeller samt at give inspiration til nye automationsløsninger.
Vi involverer os ikke i løsning af specifikke automatiseringsopgaver. Men via vores initiativer og aktiviteter ønsker vi at bidrage til erfaringsudvekslingen mellem brugere af automatisering.
DAU bruges endvidere som strategisk samarbejdspartner for en række uddannelsesinstitutioner.

Mange forskellige slags medlemmer
Der er flere end 100 virksomheder, som er knyttet til DAU. Medlemmerne dækker hele værdikæden inden for automation - herunder produktionsvirksomheder, leverandører, maskinbyggere, systemintegratorer og rådgivere.

Selvstændig forening under DI
DAU fungerer som en selvstændig forening under Dansk Industri og trækker løbende på DI’s store ekspertise og forretningsnetværk.

DAU's bestyrelse

DAU har 16 bestyrelsesmedlemer, og du kan møde dem her: DAU's bestyrelse

DAU's medlemmer

DAU har 100 medlemmer. Få et overblik og søg blandt vores medlemmer her: DAU's medlemmer

DAU's vedtægter

Læs mere om DAU's vedtængter her: DAU vedtægter

Læs mere om DAU

Læs vores Onepager for at blive klogere på foreningens arbejde og målsætninger: DAU's onepager

Mathias Kimer Larsen

Mathias Kimer Larsen

Konsulent

Kirstine Hjorth Pedersen

Kirstine Hjorth Pedersen

Studentermedarbejder

Patricia Bjelke Jørgensen

Patricia Bjelke Jørgensen

Koordinator