Netværk for automationsuddannelser

Åbent netværk for DAU medlemmer

DAU's netværk for automationsuddannelser

Formålet med DAU's netværk for automationsuddannelser er at systematisere erfaringsudveksling blandt DAU's medlemmer om uddannelsesmuligheder inden for automation og industriel IT.

Netværket vil søge at skabe overblik til virksomheder i forhold til de forskellige uddannelser inden for automation.

Derudover skal netværket understøtte samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at fremme projekter og praktikforløb på automationsområdet.

Endelig ønsker netværket at bygge bro imellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder ved at formidle viden om behov og muligheder for uddannelse inden for automation.

Netværket sekretariatsbetjenes og drives af DI, som har faglig indsigt på området. Herved kan der skabes synergier i forhold til DI’s øvrige aktiviteter på uddannelsesområdet.

Mødeaktiviteter:

  • Netværket afholder to møder årligt af mindst to timers varighed. Møderne afholdes på skift ved netværkets deltagere, og bliver således afholdt i hele Danmark. Hvor det er muligt, vil der også gives mulighed for online-deltagelse. 

Mål:

  1. Formidle viden om uddannelsesmuligheder bl.a. via DAU’s hjemmeside og LinkedIn
  2. Formidle viden om DAU til uddannelsesinstitutioner/studerende bl.a. via invitation til konferencer og besøg på uddannelsesinstitutioner
  3. Formidle faglig viden om automation til studerende via konferencer og nyhedsbreve

Strategi:
Netværket ønsker nå sine mål ved at mobilisere repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og virksomheder i netværkets arbejde.

Mathias Kimer Larsen

Mathias Kimer Larsen

Konsulent