Netværk for automationsuddannelser

Åbent netværk for DAU medlemmer

DAU's netværk for automationsuddannelser

Formålet med DAU's netværk for automationsuddannelser er at systematisere erfaringsudveksling blandt DAU's medlemmer og abonnenter om uddannelsesmuligheder inden for automation og industriel IT.

Netværket vil søge at skabe overblik til virksomheder i forhold til de forskellige uddannelser inden for automation.

Derudover skal netværket understøtte samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at fremme projekter og praktikforløb på automationsområdet.

Endeligt ønsket netværket at bygge bro imellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder ved at formidle viden om behov og muligheder for uddannelse inden for automation, herunder fungere som formidler af praktikpladser.

Netværket sekretariatsbetjenes og drives af DI, som har faglig indsigt på området. Herved kan der skabes synergier i forhold til DI’s øvrige aktiviteter på uddannelsesområdet.

Mødeaktiviteter:

  • Netværket afholder to møder årligt af mindst to timers varighed. Møderne afholdes som udgangspunkt i hovedstadsregionen
  • Netværket afholder et årligt netværksarrangement på en uddannelsesinstitution, som tilbyder uddannelse inden automation og industriel IT.

Mål:

  1. Formidle viden om uddannelsesmuligheder bl.a. via DAU’s hjemmeside og LinkedIn
  2. Formidle viden om projekt/praktik muligheder bl.a. via DAU’s hjemmeside
  3. Formidle viden om DAU til uddannelsesinstitutioner/studerende bl.a. via invitation til konferencer og besøg på uddannelsesinstitutioner
  4. Formidle faglig viden om automation til studerende via konferencer og DAU-bladet

Strategi:
Netværket ønsker nå sine mål ved at mobilisere repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og virksomheder i netværkets arbejde.

Christine Bernt Henriksen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3802
  • Mobil +45 2949 4695
  • E-mail cbh@di.dk