Netværk for automationsuddannelser

Åbent netværk for DAU medlemmer

DAU's netværk for automationsuddannelser

Formålet med DAU's netværk for automationsuddannelser er at systematisere erfaringsudveksling blandt DAU's medlemmer og abonnenter om uddannelsesmuligheder inden for automation og industriel IT.

Netværket vil søge at skabe overblik til virksomheder i forhold til de forskellige uddannelser inden for automation.

Derudover skal netværket understøtte samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at fremme projekter og praktikforløb på automationsområdet.

Endelig ønsker netværket at bygge bro imellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder ved at formidle viden om behov og muligheder for uddannelse inden for automation, herunder fungere som formidler af praktikpladser.

Netværket sekretariatsbetjenes og drives af DI, som har faglig indsigt på området. Herved kan der skabes synergier i forhold til DI’s øvrige aktiviteter på uddannelsesområdet.

Mødeaktiviteter:

  • Netværket afholder to møder årligt af mindst to timers varighed. Møderne afholdes som udgangspunkt i hovedstadsregionen eller som webinar. 
  • Netværket afholder også en gang i mellem netværksarrangementer på en uddannelsesinstitution, som tilbyder uddannelse inden for automation og industriel IT.

Mål:

  1. Formidle viden om uddannelsesmuligheder bl.a. via DAU’s hjemmeside og LinkedIn
  2. Formidle viden om projekt/praktik muligheder bl.a. via DAU’s hjemmeside
  3. Formidle viden om DAU til uddannelsesinstitutioner/studerende bl.a. via invitation til konferencer og besøg på uddannelsesinstitutioner
  4. Formidle faglig viden om automation til studerende via konferencer og nyhedsbreve

Strategi:
Netværket ønsker nå sine mål ved at mobilisere repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og virksomheder i netværkets arbejde.

Jan Stiiskjær

Jan Stiiskjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4832
  • Mobil +45 2228 8474
  • E-mail jast@di.dk