FAQ

Spørgsmål og svar om det udvidede producentansvar for emballage

Hvornår træder det udvidede producentansvar for emballage i kraft?

Det udvidede producentansvar for emballage træder i kraft den 1. januar 2025. Ændringerne sker på baggrund af revisioner af EU’s emballagedirektiv og affaldsdirektiv og vedtagelse af engangsplastikdirektivet i 2018.

Findes der retningslinjer og anbefalinger om emballage?

De nationale anbefalinger og retningslinjer, som skal lægges til grund for det miljøgraduerede bidrag, er endnu ikke fastlagte. Indtil videre henvises til de anbefalinger, der er udarbejdet af de respektive brancheorganisationer. 

Se eksempelvis:

Designguide - Netværk for cirkulær plastemballage

Dagsam designguide til emballage

Hvad betaler man for som producent?

Som producent betaler man for affaldsbehandlingen, som omfatter indsamling, sortering, genanvendelse og afsætning. Hertil kommer driften af kollektivordningen, og endelig et miljøgradueret bidrag, som skal tilskynde til forbedret emballagedesign. 

Hvilke emballagetyper er omfattet?

Det korte svar: alle tænkelige emballager er omfattet

Alle produkter af en hvilken som helst art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer, det være sig råvarer eller forarbejdede varer.

  • Salgsemballage eller primæremballage,
  • Multipak eller sekundær emballage,
  • Transportemballage eller tertiær emballage
Hvad er udvidet producentansvar for emballage?

Alle virksomheder der importerer eller påfylder emballager bliver ansvarlige for at finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af deres emballageaffald, lige fra afhentning i husholdninger til forarbejdning og genbrug af materialerne. 

  • Omkring 41.000 virksomheder bliver omfattet i DK
  • Regning på minimum 2,3 mia. kr. om året
  • Forventeligt ca. 961.000 ton emballage/år fra 2025 omfattet
  • Ikrafttrædelse: 1. januar 2025
Hvilke opgaver skal DEP løse?

Der er endnu stor usikkerhed om de praktiske opgaver, som producenterne skal løfte, men det afgørende er, at DEP kan løfte det lovpligtige producentansvar på vegne af de omfattede virksomheder.

Følgende opgaver forventes bl.a. at skulle varetages af kollektivordningen DEP:

- sikre indsamling og kvalitet af data om emballagemængder- og typer

- udarbejde udbud af sortering af det genanvendelige husholdningsaffald, der indeholder emballager

- udarbejde udbud af genanvendelse (oparbejdning) af det genanvendelige husholdningsaffald, der indeholder emballager

- føre tilsyn med leverandører af opgaver

- sikre en kostægte gebyrstruktur, der belønner de mest bæredygtige emballager (gebyrstrukturen fastsættes af myndighederne)

- dokumentere den reelle genanvendelse af de omfattede emballager

- drive oplysningskampagner henvendt til både forbrugere og virksomheder