Miljø- og Fødevareministeriet - Miljøstyrelsen
24.10.19 DFL Nyheder

Ny MST-info om giftinformation

MST har oprettet en ny info-side om indberetning af oplysninger til brug ved forgiftningstilfælde.

Som bekendt er der nye EU-regler om indberetning til giftinformation på vej, der har betydning for alle, der sælger faremærkede kemiske blandinger. Miljøstyrelsen har nu oprettet en ny info-side med vejledning samt udarbejdet et fakta-ark, der giver oplysninger om betydningen af de nye regler.

Her fremgår det bl.a., at virksomhederne i dag skal anmelde produkter til professionel brug i Produktregistret hos Arbejdstilsynet, samt at de også frivilligt kan indberette oplysninger om produkternes sammensætning til Miljøstyrelsens produktinformation under virk.dk. De ændrede EU-regler betyder imidlertid, at du fra 1. januar 2021 også skal indberette oplysninger om blandingernes sammensætning til giftinformationscentre i alle de EU-lande, hvor blandingen markedsføres. Denne første frist gælder for dig, der sælger produkter til forbrugere eller til professionel brug.

Indberetningen skal ske via den europæiske PCN-portal i et PCN-standardformat. PCN står for Poison Centres Notification. En af fordelene ved at bruge PCN-portalen er, at du kan indsende oplysninger til flere medlemsstater ved én samlet indberetning. Samtidig kan du indberette på dit foretrukne sprog, hvorefter oplysningerne automatisk oversættes til de officielle sprog i de lande, hvor blandingen markedsføres.

Miljøstyrelsen anbefaler, at du går i gang med det samme, da det kan tage tid at forberede de oplysninger, du skal indberette.

Læs mere på Miljøstyrelsens gift-info.dk, hvor du finder du en vejledning, du kan bruge som støtte, når du skal i gang med opgaven. Desuden har Miljøstyrelsen udarbejdet et faktaark, som kan læses nedenfor.

Publikationer

Faktaark fra Miljøstyrelsen

Læs faktaarket her