16.12.19 DFL Nyheder

Julehilsen til DFL's medlemmer

Kære medlem af Danmarks Farve- og Limindustri

2019 er ved at gå på hæld, og vi glæder os til de udfordringer, der venter i 2020:

De europæiske interesseorganisationer CEPE og FEICA

Vi har i de seneste år oplevet vækst i kompleksitet og mængde i de opgaver og udfordringer, der tager deres afsæt i den europæiske interessevaretagelse. Dette sætter store krav til vores branchefaglighed og tidsforbrug på at sætte os ind i verserende emner og være i dialog med interessenter.

Sekretariatet og vores medlemmer er stærkt repræsenteret i netværk i CEPE (maling, lak) og FEICA (lim, fuge- og spartelmasser). Vi forventer, at også 2020 præges af tæt kontakt til CEPE og FEICA. DFL vil blandt andet være aktiv på biocider, giftinformation, farlige stoffer, mikroplast og byggevarer.

Både CEPE og FEICA har igangsat arbejde for udvikling af den politiske brancheinteressevaretagelse i Europa. DFL er repræsenteret i FEICA’s European Advocacy Group, der for øjeblikket er ved at udarbejde kommissorium for sit arbejde. DFL har høje forventninger til denne gruppes udspil til organisering af interessevaretagelsen.

I de seneste 4 år har DFL været repræsenteret i CEPE’s bestyrelse ved bestyrelsesformand i DFL, Michael B. Jørgensen. Michaels periode udløb på årsmødet i 2019 uden mulighed for forlængelse. På branchens vegne takker DFL for Michaels store indsats for at sikre en dansk stemme i CEPE’s bestyrelse. DFL har i de forløbne år haft en god sparringspartner i Michael omkring CEPE forhold.

Norden

Sædvanen tro afholdte de nordiske foreninger foråret 2019 det årlige møde. Fælles nordisk workshop om CEPE’s værktøj til beregning af Product Environmental Footprints (PEF) blev afholdt i København 30. oktober. SVEFF bestrider formandsstolen for udarbejdelse af udspil til yderligere styrkelse af det nordiske samarbejde, der forventes drøftet på nordisk møde foråret 2020.

Danmark

På nationalt niveau er DFL sekretariat for foreningens bestyrelse og 4 netværk/udvalg. Aktivitetsniveauet har været højt, og alle netværk har haft spændende eksterne indlæg fra interessenter til netværket. Årshjul for 2020 er lagt for hvert netværk.

Bestyrelsen har i 2019 vægtet at udvikle forbindelser og samarbejde med DI huset samt sikre kvalitet i økonomistyring. Herunder har bestyrelsen været i dialog med direktionen. Dette arbejde fortsætter i 2020, hvor direktionsmedlem Kent Damsgaard deltager på bestyrelsesmøde i februar.

Bestyrelsen er aktivt involveret i DFL-strategi for interessevaretagelse på blandt andet biocider og mikroplast.

DFL-medlemmer Beck & Jørgensen samt Hempel sidder i DI’s Specialudvalg For Kemi og er således med til at tegne DI’s overordnede strategi på kemiområdet i de kommende år.

Du vil kunne læse mere om DFL’s arbejde, når vores årsrapport udkommer i forbindelse med generalforsamlingen 28. april 2020. Her glæder vi os til at modtage medlemmerne i et nyt koncept – nemlig fælles deltagelse på DI Byg’s årsdag.

I ønskes alle en glædelig jul og givtigt nytår.

Vi ser frem til samarbejdet i 2020.

Gitte, Anette Harbo og Anette Balle

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl