13.01.20 DFL Nyheder

1. ændring til CLP Annex VIII om giftinformation er offentliggjort

Ændringen indeholder som det vigtigste udsættelsen af første frist for indberetning,  men også en lempelse i forhold til placering af UFI'en.

1. ændring indeholder udsættelsen af indberetningsfristen for forbrugerprodukter til giftinformationsportalen, som dermed nu officielt er udsat fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021.

Af andre ændringer skal nævnes, at det nu tydeligt fremgår, at man i stedet for at placere UFI i forbindelse med de supplerende oplysninger på etiketten, kan vælge at anbringe UFI’en på den indre emballage (jf. Del A, punkt 5).

Der er videre en præcisering under Del B, punkt 2.4, hvor der nu står, ikke blot at PH skal angives, hvor det er relevant, men at ”pH-værdi, hvis tilgængelig, af den leverede blanding, eller, hvis blandingen er fast, pH-værdi af en vandig væske eller opløsning ved en given koncentration. Koncentrationen af testblandingen i vand skal angives. Hvis der ikke foreligger en pH-værdi, skal dette begrundes”.

Herudover er der præciseringer i formuleringen omkring MIM’erne i Del B, punkt 3.2.2., samt andre formuleringsmæssige justeringer.

På trods af offentliggørelsesdatoen den 10. januar, trådte ændringen i kraft 1. januar 2020

Se ændringen her

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl