22.01.20 DFL Nyheder

AT-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer er opdateret

Ændringen har fokus på den kemiske risikovurdering. Det er bl.a. tydeliggjort, at den kemiske risikovurdering skal have en form og et indhold, som arbejdspladsen kan tage udgangspunkt i, når der skal ske oplæring og instruktion af ansatte, som arbejder med, eller kan blive udsat for farlig kemi på arbejdspladsen.

Samtidig understreges det, at arbejdspladsen selv tilrettelægger, hvordan risikovurderingen skal se ud, og hvordan de vil gøre den tilgængelig for de ansatte. På den måde vil risikovurderingen kunne tilpasses de konkrete forhold i virksomheden.

Se mere her

Læs også DI's fagside om emnet her

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl