28.10.20 DFL Nyheder

Hvad gælder om mundbind i butikslokaler?

Regeringen har med virkning fra den 29. oktober 2020 indført nye krav om brug af mundbind eller visir, som nu udvides til også at gælde bl.a. lokaler, hvortil offentligheden har adgang, f.eks. butikslokaler.

Mundbind eller visir skal indendørs bruges af personale og kunder i de dele af forretningen, hvor offentligheden har adgang, dvs. i selve salgslokalet. For personale gælder kravet, hvis man har kundekontakt, medmindre man befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum, hvortil kunderne ikke har adgang.

Særligt om engros-butikker

Der er ikke et mundbindskrav i rene engrosbutikker. Men myndighederne opfordrer til, hvis butikken ligner en detailhandelsbutik i indretning og kundeflow, at virksomhederne så selv opfordrer kunderne til at bære mundbind.

Medarbejdere i en butik kan bortvise kunder eller andre besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind. Personer, der ikke forlader stedet efter at være blevet bortvist, kan straffes med bøde.

Der er desuden krav om synligt opsynspersonale i butikker på over 2.000 m2. Mindre butikker på under 2000 m2 opfordres til at have synligt opsynspersonale.

Ovennævnte er, hvad DFL lige nu ved om kravene for mundbind i butikker.

Relateret indhold