14.10.20 DFL Nyheder

Kommissionen offentliggør EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed

I dag har Kommissionen offentliggjort EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed. Strategien er det første skridt mod en ambition om ”zero pollution”, der blev annonceret i den europæiske Green Deal tidligere i år.

Strategien skal styrke innovationen for sikre og bæredygtige kemikalier og øge beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod farlige kemikalier.

Stategien inkluderer bl.a. følgende Key actions:

  • Forbud mod de mest skadelige kemikalier i forbrugerprodukter – kun tillade anvendelse, hvor det er essentielt
  • Fokus på cocktaileffekter af kemikalier, når man skal vurdere risici fra kemikalier
  • Udfasning af PFAS-stoffer i EU, medmindre deres brug er essentiel
  • Øge investeringer og den innovative kapacitet til produktion og anvendelse af kemikalier, der er sikre og bæredygtige by design gennem hele deres livscyklus
  • Etablere en enklere "et stof - en vurdering"-proces for farevurderingen af kemikalier
  • Fremme EU's modstandskraft i forhold til forsyningen af kritiske kemikalier
  • Spille en førende rolle globalt ved at kæmpe for og fremme høje standarder

Hvordan skal branchen arbejde med området?

Kemikaliestrategien er omfangsrig og vil få stor betydning for, hvorledes arbejdet i de kommende år skal planlægges og struktureres i branchen. Prioriteringer af indsatsen samt samarbejdet med interessenter, både nationale og europæiske, bliver vigtigt.

DI har fokus på strategien og det har både CEPE og FEICA også. CEPE har bl.a. etableret en sustainability policy WG og FEICA har i efterhånden flere år haft en Sustainable Development Komité og har inden for det seneste år etableret en European Advocacy Group (EAG); alle grupper, der har fokus på området. DFL vil naturligvis følge med og aktivt deltage i arbejdet.

Se EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed her

Se “Factsheet - Chemical Srategy for Sustainability” her

Se mere på Kommissionens hjemmeside her

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl