27.10.20 DFL Nyheder

MST video-guide: Sådan indberetter du til giftinfo

I en ny video-guide viser Miljøstyrelsen, hvordan virksomhederne kommer godt i gang med at indberette fareklassificerede blandinger i ECHA's PCN-portal. Husk også i ECHA webinaret om samme emne den 4. november 2020.

Miljøstyrelsen har optaget en videoguide, hvor de på en ½ time overordnet gennemgår, hvordan man kommer i gang med at indberette de af virksomhedens blandinger, der er fareklassificerede pga. en sundhedsfare eller en fysisk fare. Første frist er som bekendt den 1. januar 2021 for blandinger, der sælges til forbrugere og professionelle.

I portalen kan man i en og samme indberetning indberette til alle de EU-lande, hvor blandingen markedsføres. Det er imidlertid kun Danmark, Estland, Tyskland, Litauen, Norge, Polen og Slovenien, der i øjeblikket accepterer indberetninger fra PCN-portalen, men der er naturligvis en forventning om, at det må ændre sig, inden fristen 1. januar nærmer sig.

Bemærk desuden, at for blandinger, der allerede er anmeldt til et nationalt register i det land, hvor blandingen markedsføres, f.eks. produktregisteret for Danmarks vedkommende, er fristen 1. januar 2025, med mindre der sker ændringer i blandingen, der udløser et krav om revision eller helt ny anmeldelse. Sker der ændringer efter 1. januar 2021 udløses kravet om indberetning via ECHA's PCN portal.

Se Miljøstyrelsens video-guide 

Se også Miljøstyrelsens nye faktaark 

Se mere om indberetning på ECHA's hjemmeside, f.eks.:
Portal til indberetnin til giftinformation - se mere her
PCN - A guide to dossier preparation and submission - se mere her
More tips for successful poison centre notifications - se mere her

ECHA Webinar

ECHA arrangerer den 4. november et webinar "Poison centres: closing in on the first compliance date", hvor de vil give dig de nyeste oplysninger og opdateringer og præsenterer vejledningsmaterialer mm.

Se mere her

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl