13.10.20 DFL Nyheder

SCIP-databasen - har du en forpligtelse?

Selvom salg af artikler ikke er en hovedaktivitet for de fleste af DFL’s medlemsvirksomheder, er det nye krav om indberetning til SCIP-databasen vigtigt at kende til. Artikler med indhold af SVHC-stoffer (< 0,1 % w/w) skal i database fra 5. januar 2021.

Indberetning til SCIP-databasen skal ske, hvis du fremstiller, samler, importerer eller blot distruberer artikler, der indeholder særligt problematiske stoffer fra ECHA's kandidatliste (SVCH-stoffer) i en koncentration på mere end 0,1 % w/w.

Bemærk, man har i forvejen en informationsforpligtelse ifølge REACH artikel 33 til på anmodning fra forbrugere at videregive oplysninger om et eventuelt indhold af særligt problematiske stoffer i de artikler, man sælger, herunder den emballage, man sælger sine blandinger i.

Forpligtelse til at foretage en SCIP anmeldelse gælder fra 5. januar 2021. ECHA stiller en indberetningsportal til rådighed, men bemærk - den endnu ikke er lanceret!

Der er dog tidligere i år lanceret en prototype; en testportal, man kan øve sig på.

Hvad er formålet?

Formålet med SCIP-databasen er kort fortalt at øge viden om farlige kemikalier i artikler og produkter gennem hele deres livscyklus, herunder ved bortskaffelse som affald, hvorfor databasen også er vedtaget under Affaldsdirektivet.

Yderlig information

ECHA SCIP infographic

Miljøstyrelsen om SCIP

ECHA om SCIP

Introduktion til SCIP prototype

Hvad står SCIP for?

SCIP står for Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl