16.11.20 DFL Nyheder

Giftinformation: 2. ændring offentliggjort i EU-Tidende

Den 13. november 2020 offentliggjorde Kommissionen to delegerede retsakter om bilag VIII til CLP-forordningen (1272/2008). Reglerne er nu endelig på plads med EU's løsninger på de problemstillinger, der blev identificeret tidligere i forløbet bl.a. omkring toning af maling på salgsstedet.

CEPE har sammen med de nationale foreninger været kontinuerligt involveret i processen med reglerne for Giftinformation, hvilket særligt fremgår af den justerede regulering for malinger tonet på salgsstedet.

Ændringer finder anvendelse allerede fra 1. januar 2021. Den korte frist gør overholdelse meget vanskelig og for mange virksomheder umulig. Dette er flere gange påpeget overfor Kommissionen, ECHA og nationale myndigheder, men Kommissionen har ikke ønsket at rykke indberetningsfristerne længere ud i fremtiden.

Pga. af netop den meget korte overgangsperiode, har CEPE udarbejdet et statement i forbindelse med offentliggørelsen for at gøre opmærksom på udfordringerne. CEPE's statement kan ses her.

Når det er sagt skal det understreges, at lovgivningsprocessen er afsluttet og at medlemmer derfor rådes til at anerkende og gøre deres bedste for at opfylde de nye forpligtelser. 

Selve retsakterne

Kommissionen forordning nr. 2020/1676 (vedr. specialmalinger = malinger tonet på salgstedet) – se mere her

Kommissionen forordning nr.  2020/1677 (ændring af CLP Bilag VIII) – se mere her

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl