17.12.20 DFL Nyheder

Hvilket årstal skal angives på CE-mærket?

Der er flere der er usikre på, hvilke årstal, der skal stå på et CE-mærke. Er det årstallet for det år, hvor den konkrete CE-mærkning blev anbragt for første gang? Eller skal årstallet ændres, hvis ydeevne-deklareringen ændres?

Vi har nu fået dette opklaret. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har svaret på en henvendelse og de skriver følgende:

I henhold til byggevareforordningen skal CE-mærket udarbejdes på baggrund af ydeevne-deklarationen. Ved CE-mærkningen skal angives de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor den konkrete CE-mærkning blev anbragt for første gang. Kommissionen har i sin FAQ på dets hjemmeside oplyst, at det er det år, hvor byggevaren første gang blev gjort tilgængelig på markedet. Årstallet vil derfor være uændret, hvis der ikke sker ændringer i byggevarens ydeevner. Er byggevarer f.eks. første gang sat på markedet i 2014, skal der stå "14", selvom byggevaren produceres i 2016, såfremt der ikke er ændringer i byggevarens ydeevner.

Hvis der sker ændringer af byggevarens ydeevner, skal der udarbejdes en ny ydeevnedeklaration og CE-mærkning, og cifrene i årstallet på CE-mærket ændres tilsvarende.

Se Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen FAQ på byggevareinfo.dk (Se FAQ 2.2.) her 

Se  også EU-Kommissionens FAQ om CPR her

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl