04.02.20 DFL Nyheder

Håndhæv dine indre marked rettigheder

Mange virksomheder kender ikke til muligheden for at klage over beslutninger truffet af myndigheder i andre EU lande. Men det kan man gennem det uformelle klagesystem SOLVIT. Og så er det endda gratis.

Det kan f.eks. vedrøre krav om at ændre sit produkt eller mærkning, selvom det allerede er lovligt markedsført i Danmark eller det kan være spørgsmål om nægtet social sikring, momsrefusion mm.

Men man kan klage gennem det uformelle klagesystem SOLVIT. Det eneste krav er, at stridsmålet ikke forinden er indbragt for domstolene.

DI er desuden partner i SOLVIT-netværket og kan derfor bistå Jer som medlem med at få løftet en sag. 

Læs mere om SOLVIT og hvordan DI kan hjælpe dig her

Sæt kryds

Sæt evt. kryds i kalenderen den 16. april fra 13.30 - 16.30, hvis du er interesseret i at høre mere.

Her vil DI holde et medlemsmøde i forbindelse med, at den nye forordning om gensidig anerkendelse træder i kraft. Erhvervsstyrelsen vil deltage på mødet. Invitation med program følger senere.

 

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl