27.03.20 DFL Nyheder

Årets DFL generalforsamling bliver skriftlig

Bestyrelsen har i år besluttet at gennemføre årets generalforsamling som en skriftlig generalforsamling, hvor ingen bemærkninger til det udsendte materiale er lig godkendelse af bestyrelsens fremlagte materiale og forslag.

Årsagen til denne beslutning er usikkerhed omkring muligheden for at gennemføre en fysisk generalforsamling grundet COVID-19 restriktioner.

DFL’s vedtægter (§7) forudsætter implicit, at generalforsamlingen gennemføres fysisk. DI’s jurist på området vurderer dog, at vedtægterne i dette tilfælde kan fraviges grundet nødretsbetragtninger.

Bestyrelsen vil på kommende møde i efteråret drøfte, hvorvidt vedtægterne skal foreslås ændret for fremadrettet at åbne op for muligheden for skriftlig og/eller elektronisk generalforsamling.

Har du en holdning til det fremadrettede koncept for generalforsamlinger bedes du kontakte Gitte Tuesen (gitu@di.dk/20198451). Dit forslag vil indgå i bestyrelsens drøftelser i efteråret.

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl