12.03.20 DFL Nyheder

MST: Sprit dine hænder af med produkter der er beregnet til det

Håndsprit er ligesom alle desinfektionsmidler biocidprodukter og omfattet af biocidforordningens regler omkring godkendelse. Der florerer i øjeblikket mange opskrifter i mederne og på nettet, men Miljøstyrelsen fraråder, at man laver sin egen håndsprit.

Dette er ud fra betragtningen, at der er risiko for at ikke-professionelle får blandet ingredienserne i forkert blandingsforhold, eller benytter de forkerte ingredienser. En forkert blanding kan resultere i at produktet evt. ikke er effektivt til at slå virus ihjel og det dermed giver en falsk tryghed. Eller at man får lavet en for koncentreret blanding, der kan resultere i bivirkninger, så som hud- og øjenirritation eller det der er værre.

Læs mere her

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl