29.04.20 DFL Nyheder

DFL's Årsrapport 2019

I forbindelse med årets generalforsamling er foreningens årsrapport 2019 offentliggjort. I årsrapporten kan læses om foreningens aktiviteter det forløbne år.

Bl.a. kan læses om de væsentligste områder, der har været fokus for foreningens interessevaretagelse og hvad der i store træk har været fokus på i foreningens netværk og på medlemsmøder i årets løb.

Find rapporten her

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl