25.05.20 DFL Nyheder

Anvend og håndhæv dine indre marked rettigheder

Få mere viden om det uformelle klagesystem SOLVIT. NY dato for DI medlemsmøde!

Mange virksomheder kender ikke til muligheden for at klage over beslutninger truffet af myndigheder i andre EU lande. 

Det kan f.eks. vedrøre krav om at ændre sit produkt eller mærkning, selvom det allerede er lovligt markedsført i Danmark eller det kan være spørgsmål om nægtet social sikring, momsrefusion mm.

Men man kan klage gennem det uformelle klagesystem SOLVIT. Det eneste krav er, at stridsmålet ikke forinden er indbragt for domstolene.

DI er desuden partner i SOLVIT-netværket og kan derfor bistå Jer som medlem med at få løftet en sag.

Læs mere om SOLVIT og hvordan DI kan hjælpe dig her

DI møde om Solvit

Sæt kryds i kalenderen den 2. september fra 14.00 - 16.30, hvis du er interesseret i at høre mere om klagesystemet Solvit.

Se mere om program og tilmelding her

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl