06.05.20 DFL Nyheder

Danske virksomheders adgang til internationale hjælpepakker

Udenrigsministeriet/Eksportrådet har oprettet en COVID-19 Hjælpepakkeportal for at give virksomheder med aktiviteter i udlandet indblik i andre landes aktuelle hjælpepakker.

På portalen kan du undersøge forholdene nærmere på de vigtigste danske eksportmarkeder: USA, Kina, nabolandene samt andre EU-lande.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede, men er ikke udtømmende, da landene  - ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen.

Se mere her

Se også DI's landerapporter her

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl