02.06.20 DFL Nyheder

MST Ny hjemmeside med overblik over hormonforstyrrende stoffer

Danmark har i mange år presset på for strammere EU-regler for hormonforstyrrende stoffer. Miljøstyrelsen har nu lanceret en ny hjemmeside med lister over hormonforstyrrende stoffer i samarbejde med myndigheder i Belgien, Frankrig, Holland og Sverige.

Hjemmesiden indeholder således en liste (liste I) med alle de stoffer, som allerede er konkluderet som hormonforstyrrende i EU samt en liste over stoffer som er ved at blive undersøgt herfor (liste II).
Derudover indeholder hjemmesiden en liste III med stoffer som nationale myndigheder har vurderet for at have mulige hormonforstyrrende effekter.

Desuden kan kan finde korte beskrivelse af de lovgivninger, der er mest relevante for regulering af hormonforstyrrende kemikalier.

Se mere her

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl