03.03.21 DFL Nyheder

Stor aktivitet i DFL's Autosektion

Der er stor aktivitet i foreningens autosektion for tiden. Sektionen er blandt andet ved at udarbejde en fælles brancheudmelding om, hvad der er god kvalitet i flerlagssprøjtning.

Sektionen har generelt gode samarbejder med DI Arbejdsmiljø, College360, Bilbranchen, Autobranchen m.fl. Af væsentlige områder for fælles interessevaretagelse kan nævnes tiltrækning af unge til branchen, kemisk arbejdsmiljø, skadesopgørelser og kvalitetsløft i data om bl.a. priser og lakker, der indgives til systemer for skadesopgørelser. Desuden er sektionen ved at udarbejde notat om styrenholdig spartel til brug for interessevaretagelsen.

Autosektionen holdt senest møde den 23. februar. Efterfølgende holdt sektionens formand og sekretariatsleder Gitte Tuesen den 25. februar møde med repræsentanter fra Autobranchen for drøftelse af fælles emner.

I sektionen deltager AkzoNobel Car Refinishes, Axalta Coating Systems, Baden-Jensen, BASF Coatings Services, LakGruppen og PPG Scandinavia.

Skrevet af:

Gitte Tuesen