European Chemicals Agency
03.03.21 DFL Nyheder

Reviderede ECHA vejledninger

ECHA har offentliggjort to reviderede vejledninger, der begge er ændrede for at adressere de "workability" løsninger, der er vedtaget i forbindelse med CLP bilag VIII om indberetning til giftinformationerne.

Guidance on harmonised information relating to emergency health response – Annex VIII to CLP (version 4.0) kan ses her

Denne vejledningen adresserer nu bl.a. også:

  • Blandinger med varierende sammensætninger (sector-specific solutions for fuel, petroleum and construction products).  
  • Løsninger til virksomheder, der bruger flere leverandører til samme råvare i en blanding. Disse løsninger kan anvendes, når råvarerne er ens nok til, at deres toksikologiske profiler og tekniske funktioner betragtes som ækvivalente.
  • Løsningen vedrørende maling er der tones på salgsstedet (også benævnt skræddersyede malinger, specialmalinger).

Til det sidste skal nævnes, at branchen til det sidste har forsøgt, at få vejledningen justeret omkring undtagelsen for indberetning af malinger, der tones på salgssteder, så undtagelsen også gælder ved on-line bestillinger.

Det er ikke 100% lykkes, men dog endt med, at der er en åbning for on-line- og forudbestilling, så længe kunden (privat eller professionel) henter den tonede maling i butikken, hvor den er tonet. Betaling skal desuden ske til forhandleren og må ikke ske online. Så butikker, der kun fungerer on-line (modtager ordrer, toner og derefter sender produkterne ud) vil ikke være i stand til at bruge undtagelsen.

Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008” i en engelsk udgave (version 4.2.) kan ses her

Ændringerne i vejledningen er stort set begrænset til en afklaring af reglerne om undtagelse for malinger tonet på salgsstedet (Giftinfo) i forhold til mærkning (nyt afsnit 5.3.3).

Desuden er der udarbejdet et eksempel om dette (nyt afsnit 6.3).

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl