22.04.21 DFL Nyheder

Generalforsamling afholdt: Bestyrelse valgt, nyt medlemskodeks vedtaget

Onsdag den 21. april 2021 blev DFLs ordinære generalforsamling afviklet.

Bestyrelse

Generalforsamlingen valgte enstemmigt følgende medlemmer til DFL’s bestyrelse for det kommende år:

Direktør Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen
Direktør Lars Christensen, Dana Lim
Direktør Martin Baden-Jensen, Baden-Jensen
Direktør Peter Sørensen, PPG/Dyrup
Direktør Jørgen Thaulov, Pro-Glue
Direktør Kenneth Johansen, Tikkurila
Business Area Director, Northern & East, Steen Niemann Madsen, Hempel
Commercial Director Johan Lundgren, Akzo Nobel Decorative Coatings
Direktør Sune Schnack, Flügger

Adm. dir. Sune Schnack er nyvalgt medlem, de øvrige medlemmer er genvalgt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Adm. direktør Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen
Næstformand: Adm. direktør Lars Christensen, Dana Lim

Nyt medlemskodeks for DFL

Årets generalforsamling behandlede og vedtog bestyrelsens forslag om et nyt medlemskodeks for foreningen. Alle medlemmer modtog forslaget i forbindelse med indvarslingen af generalforsamlingen.

Det nye kodeks skal sikre, at medlemmer af DFL støtter op om foreningens formål og virke. Afsættet er vedtægternes formålsbeskrivelse. 

I kodekset er fastlagt retningslinjer for, hvordan manglende efterlevelse heraf kan sanktioneres. Der er også fastlagt retningslinjer for, hvornår en ansøgning om medlemskab  kan afvises.

Bestyrelsen lægger vægt på, at der skal være åbenhed og transparens omkring ”spillereglerne”.

Medlemskodekset blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Se den fulde ordlyd af kodekset her.

Er der spørgsmål til ovenstående, så kontakt fung. sekretariatsleder Susanne Andersen, san@di.dk, tlf. 29494631 

Relateret indhold