06.04.21 DFL Nyheder

Hvad sker der med MAL-koden?

Gælder MAL-koden stadig? Hvorfor står MAL-koden ikke på etiketten? Hvor finder jeg den? De spørgsmål er reelle at stille, og ja, MAL-koden gælder fortsat.

Når det er sagt, er det korrekt, at man ikke længere altid kan finde MAL-koden på produktets etiket. De leverandører, der er medlem af brancheforeningen Danmarks Farve- og Limindustri (DFL) ophævede for mere end 5 år siden en mangeårig brancheaftale om, at MAL-koden skal være trykt på etiketten, hvorfor MAL-koden ikke længere fremgår på så mange af branchens produkter som tidligere.

MAL-koden i SDS

Det betyder, at maleren i dag i langt de fleste tilfælde skal finde MAL-koden i produktets sikkerhedsdatablad, hvor man i pkt. 8 også kan finde mere detaljerede oplysninger om f.eks. de personlige værnemidler.

Det er således, at er den konkrete arbejdsproces omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter (se bek. bilag 1), skal værnemidler vælges i overensstemmelse med kodenummeret.

Nogen gange vil de risikoforanstaltninger, der fremgår for produkter med lav MAL-kode kunne betragtes som meget omfattende. Det er imidlertid ofte være udtryk for et ”worst case scenarie”, hvor produktet f.eks. sprøjtes indendørs og dermed udløser særlige krav om f.eks. åndedrætsværn. Væsentlig færre risikoforanstaltning skal benyttes, hvis produktet blot rulles.  

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at al sprøjtning og forarbejde i form af slibning forudsætter brug af en eller anden form for åndedrætsværn (jf. relevant bilag i bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter).

Tiltrængt revision af reglerne

Arbejdstilsynet har for år tilbage taget hul på en drøftelse af, hvordan MAL-kodereglerne kan opdateres. Arbejdet har imidlertid trukket i langdrag og en tidshorisont for at få ændret reglerne, så de er mere tidsvarende, udestår.

Det er ifølge malingsleverandørerne ikke tilfredsstillende, da der er store  udfordringer, når MAL-koden skal beregnes, fordi der skal arbejdes med en næste 30 år gammel bekendtgørelse. Selvom der er foretaget afhjælpende administrative ændringer, har det ikke rettet effektivt op på bekendtgørelsen om fastsættelse af kodenumre og MAL-koden er i dag desværre uden sikkerhed for at give et retvisende billede af produkternes farlighed.

Reglerne gælder dog fortsat og MAL-koden skal følges.

Relateret