11.06.21 DFL Nyheder

Kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer

En række kemikalier kan bruges til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer. Derfor er der regler med begrænsninger for køb og salg.

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer er fx svovlsyre, salpetersyre, acetone, brintoverilte, metalpulvere og nitratsalte. Når stofferne er over en vis koncentration, er der begrænsninger for salget, og køb skal registreres. Privatpersoner skal have licens hos politiet, mens det for erhvervsdrivende og professionelle brugere skal dokumenteres, hvad der er købt, hvem der har købt det og hvad stoffet skal bruges til.

Forhandlere har pligt til at sørge for, at ansatte kender reglerne for udgangsstoffer og hvilke produkter i deres sortiment, der er omfattet af reglerne. Ligeledes er det et krav, at det rapporteres til politiet, hvis der er mistænkelige salg eller hvis stoffer forsvinder.

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at reglerne for udgangsstoffer til eksplosivstoffer overholdes. Der er fælles EU-regler på området, og der kan findes mere information her

Relateret indhold