16.06.21 DFL Nyheder

Nye stofklassificeringer offentliggjort

Den 17. tilpasning til CLP-forordningen med nye eller reviderede harmoniserede klassificeringer er blevet offentliggjort i EU-Tidende.

Tilpasningen* indeholder nye eller ændrede klassificeringer for bl.a. 2-Phenoxyethanol og DBNPA, Borsyre og andre borater, isobutylmethylketone, carbendazim m.fl.

Datoen for hvornår klassificering skal være taget i brug er fastsat til den 17. december 2022, men klassificeringerne må naturligvis gerne benyttes inden.

Se tilpasningen her

*Forordning nr. 2021/849  om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af del 3 i bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Relateret indhold