27.09.21 DFL Nyheder

FEICA generalforsamling 2021

FEICA afviklede årets generalforsamling onsdag d. 15. september, igen i år et virtuelt arrangement, dog med formand og bestyrelse fysisk til stede hos FEICA i Bruxelles.

Generalforsamlingens dagsorden indeholdt de vedtægtsbestemte punkter med Formandens beretning, orientering om aktiviteter i tekniske arbejdsgrupper, sekretariatets afrapportering, regnskabsaflæggelse, godkendelse af foreningens aktiviteter og valg til FEICA’s bestyrelse. 

Roland Albers (FEICA's formand) konkluderede, at FEICA’s strategi med fokus på de fire områder; Politik & Lovgivning, Bæredygtighed & Cirkulær økonomi, Facilitering af branchenetværk og Information om branchen til interessenter har været og fortsat er holdbar. Han konkluderede endvidere, at med EU Green Deal vil branchen blive mødt med så massive ændringer på lovgivningsområdet, at et velfungerende FEICA med god opbakning bliver branchens helt afgørende talerør.

Eva Griessbach (formand for FEICA Technical Board) orienterede fra de tekniske arbejdsgrupper, hvor CLP, REACH, MAF, Di-isocyanat, CEAP, CSS, CPR  og FCL er kritiske indsatsområder. Eva Griessbach slog fast, at FEICA er den betydende organisation for de europæiske lim- og fugemasseproducenter, at input fra FEICA er efterspurgt af myndigheder, politikere og handelsorganisationer og at FEICA er godt rustet og klar til de nødvendige aktiviteter der følger af reguleringsbølgen.

Kristel Ons (FEICA's Secretary General) aflagde rapport fra sekretariatet. EU Green Deal har øget behovet for interessevaretagelse og derfor samarbejder FEICA med 25 forskellige interesseorganisationer for at styrke input.

Derudover er FEICA med i et tværindustrielt netværk vedr. CSS og har generelt skruet op for kontakt til politikere og myndigheder. Et af værktøjerne er udarbejdelse af pjecer og video, hvor FEICA er lykkedes med at ”oversætte” tekniske og/eller lovgivningsmæssige udfordringer så de er letforståelige for beslutningstagere og interessenter.

Endvidere har FEICA det seneste år udgivet mere end 90 publikationer i form af høringssvar, vejledning til medlemmer, opdateringer af lovgivning, artikler, pressemeddelelser og nyhedsbreve. Kristel Ons sluttede med at fortælle, at FEICA er på vej med en PU-undervisningsplatform og træningsmateriale.

Dansk repræsentation i bestyrelsen

Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.

Efter gennemførelse af valg kunne vi konstatere, at Lars Christensen, Dana Lim blev valgt til FEICA’s bestyrelse (Executive Board).

Det er rigtig positivt, at der således nu er direkte kontakt til FEICA’s executive board. Lars Christensens involvering i FEICA’s aktiviteter vil være af betydelig værdi for hele branchen og DFL. Stort tillykke til Lars Christensen. 

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Guido Cami (Italien) som nyvalgt formand og Eric Dahasque (Belgien) som nyvalgt viceformand. Guido Cami har efterfølgende meddelt, at han glæder sig og er beæret over at stå i spidsen for en forening, der repræsenterer 450 virksomheder med 45.000 ansatte, en årlig omsætning på 17 mia € fordelt på 250.000 forskellige produkter; produkter, der er usynlige, men som anvendes overalt.  

Relateret indhold