08.07.21 DFL Nyheder

Høringen om alternativer til Propiconazol

I forbindelse med processen om fornyelsen af godkendelsen af propiconazol, skal der gennemføres et par offentlige høringer. Den første, der drejer sig om potentielle kandidater til substitution af Propiconazol (BPR art. 10(1)) er offentliggjort i dag. Høringen forløber indtil mandag den 6. september.

Deltagelse i høringen

For at øge muligheden for en forlængelse af godkendelsen (max. 5 år), er det meget vigtigt, at alle, der har interesse i Propiconazol deltager.

Ved deltagelse i høringen er I naturligvis velkomne til at skele til baggrundsnotatet i forhold til gennemgangen af alternativer, som er blevet udarbejdet af Propiconazol interessent-gruppen bestående af DFL,  Træ- og Møbelindustrien, Vinduesindustrien, DI Dansk Byggeri, DI BYG, en række virksomheder herunder Teknos, Flügger og Velux mf. – se nedenfor. Men herudover er det naturligvis egne erfaringer og arbejdet med alternativer, I skal trække på.

Senere i processen vil der komme en høring om undtagelse fra udelukkelseskriterierne (BPR art. 5(2)). Det vil I høre mere om, når det bliver aktuelt.

Find høringen her

Find information om og selve baggrundsnotatet her 

Relateret indhold