08.07.21 DFL Nyheder

REACH: Kandidatliste opdateret med otte stoffer

Kandidatlisten indeholder nu 219 indgange, og da nogle af disse dækker grupper af kemikalier, er det samlede antal stoffer højere. Kandidatlisten indeholder stoffer, der falder under kategorien af særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer).

Nogle af de nyligt tilføjede stoffer bruges i forbrugerprodukter, såsom kosmetik, gummi og tekstiler. Andre anvendes for eksempel som opløsningsmidler, flammehæmmende stoffer eller til fremstilling af plastprodukter. De fleste af dem blev føjet til kandidatlisten på grund af deres farlighed for mennesker, idet de er reproduktionstoksiske, kræftfremkaldende, åndedrætssensibiliserende eller hormonforstyrrende.

Se mere her

For-pligtelser

Vær opmærksom på forpligtelser som følge af optagelsen af SVHC'er på kandidatlisten

Se mere her

Relateret indhold