17.11.21 DFL Nyheder

Ændrede Blomstkriterier

Undtagelser offentliggjort for TiO2 og TMP i blomst-kriterierne for indendørs og udendørs malinger og lakker.

Kommissionen har offentliggjort en afgørelse vedr. ændring til EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker. I ændringen dispenseres der for brugen af pigmentet titandioxid (TiO2) og pigmentadditivet trimethylolpropan (TMP - CAS-nr. 77-99-6). Ændringerne har været nødvendige for at sikre, at kriterierne forbliver fuldt operationelle.

Der er specifikt tale om undtagelser fra kriterium 5a):

  • Hvor titandioxid (TiO2) klassificeret som Carc. kat. 2 H351 (indånding) undtages, men kun i de tilfælde, hvor tilstedeværelsen af TiO2 ikke udløser klassificering af malingen
  • Hvor trimethylolpropan (TMP – klassificeret som Repr. kat. 2 H361fd) undtages, men kun, når det anvendes som tilsætningsstof i pigmenter og kun i mængder under 0,5% af pigmenter

Der er desuden en begrænsning og en undtagelse for pigmenter indeholdende metaller.

Se ændringen 2014/312/EU her

Relateret indhold