28.10.21 DFL Nyheder

Essential Use – hvad i alverden er meningen? Møde med den permanente danske repræsentation i Bruxelles

Med EU's Green Deal kan vi forvente en lang række nye tiltag og stramninger af en allerede særdeles restriktiv lovgivning på kemikalieområdet. Bl.a. drøftes regulering hvor ”Essential use” er et omdrejningspunkt.

EU har med Green Deal sat det mål at blive det første klimaneutrale kontinent i 2050. En vigtig søjle i Green Deal er Chemicals Strategy for Sustainability (CSS). Med CSS ønsker EU en vidtgående regulering af kemikalier for at beskytte både menneskers sundhed og miljøet. Vi kan derfor forvente en lang række nye tiltag og stramninger af en allerede særdeles restriktiv lovgivning på kemikalieområdet.

Essentiel kemikalie eller essentiel anvendelse

Allerede formuleret i CSS er ønsket om, at alle ikke-essentielle problematiske kemikalier skal forbydes. Det efterlader et kæmpe spørgsmål ubesvaret. Hvem skal definere, hvornår et kemikalie er essentielt? - Og skal kemikaliet være essentielt i sig selv, fx for at kunne producere et bestemt produkt, eller skal selve produktet kunne defineres som essentielt? Hertil kommer ikke mindst, at de spørgsmål vil blive besvaret vidt forskelligt fra region til region i EU.

I processen med at få tilført ”realisme” til drøftelserne i EU Kommissionen har Alliance for Sustainable Management of Chemical Risks (ASMoR) bl.a. indledt en række møder med EU landes permanente repræsentationer i Bruxelles. Da FEICA er medlem af ASMoR deltog DFL ved Charlotte Frimer Petersen i mødet med den danske miljøattaché Sidsel Bjøl.

Møde med den permanente danske repræsentation

Hovedbudskaberne fra ASMoR til Sidsel Bjøl var, at ”Essentiel Use Concept” vil have massive økonomiske konsekvenser for industrien, at processen med at definere og dokumentere kemikalier som essentielle vil kræve enorme ressourcer og at der er risiko for at meget gavnlige kemikalier vil blive forbudt. På mødet blev det slået fast, at ASMoR ikke er modstander af Essential Use Concept som sådan, men at der ønskes en alternativ tilgang til virkemidlerne i processen og især en opmærksomhed omkring risikoen for, at kemikalier defineres farlige og forbydes, selvom de måske udgør en helt minimal sundhedsrisiko for mennesker og miljø.

Sidsel Bjøl fortalte, at drøftelserne i Det Europæiske Råd om Essential Use Concept stadig er på et meget indledende stadie og at holdningerne til konceptet er meget forskellige. Fra dansk side er der et ønske om, at lovgivning fremadrettet skal forbyde kemikalier, som fx hindrer genbrug af produkter. Charlotte Frimer Petersen spurgte Sidsel Bjøl om også andre industrier henvender sig med input og holdninger til konceptet og Sidsel Bjøl bemærkede hertil, at især medicinalindustrien peger på risikoen for at bæredygtige produkter vil blive forbudt som følge af Essential Use Concept. Sidsel Bjøl nævnte endvidere, at der også i EU Kommissionen er vidt forskellige holdninger til, hvordan reguleringen skal gribes an, men der er et ønske om, at der sker noget både sikkert og hurtigt.

Det var positivt at få den permanente danske repræsentation i tale, men da emnet hurtigt bliver af overvejende politisk karakter, vil det være særdeles relevant at fortsætte dialogen med politikerne på Christiansborg.

 

Relateret indhold