12.01.22 DFL Nyheder

Høringsforslag: kriterier for Svanemærkning af nybyggeri

Miljømærkning Danmark har sendt forslag til kriterier for Svanemærkning af nybyggeri (boliger samt uddannelses- og kontorbyggeri) i høring indtil den 15. marts 2022.

I forbindelse med høringen afholder Miljømærkning Danmark et webinar (gennemføres både den 28/1 og den 8/2), hvor forslaget til de reviderede kriterier vil blive præsenteret, og hvor der er mulighed for at stille spørgsmål – se mere her.

Ifølge Miljømærkning Danmark er de vigtigste ændringer, der foreslås i revisionen, følgende:

  • Kriterierne omfatter nu også kontorbyggeri.
  • Der er indført nye og skærpede krav for cirkulær økonomi, klima og energi.
  • Kravene til indeklima er opdateret og skærpet.
  • Der er indført et obligatorisk krav om anvendelse af miljømærkede produkter i svanemærket byggeri.
  • Der er øget fokus på biodiversitet i kriterierne.

Selve kravene til kemiske byggeprodukter og kemikalier i byggematerialer er i kriterieforslaget tilsyneladende kun justeret lidt. De specifikke grænser for isothiazolinonforbindelserne er fjernet, da de er reguleret af klassificeringen H317 for selve den kemiske blanding, men totalmængderne for konserveringsmidler og for isothiazolinonforbindelserne er blevet opdateret, så de følger de tilsvarende opdateringer for Svanemærket indendørs maling og lak.

Herudover indføres en ny definition af mistænkt hormonforstyrrende stoffer (henvisninger til edlists.org). Kravene til indhold af nanomaterialer i byggeprodukter er desuden fjernet.

Find flere detaljer i baggrundsdokumentet samt kriterieforslaget her 

Relateret indhold