05.05.22 DFL Nyheder

18. tilpasning til CLP-forordningen

18. tilpasning er blevet offentliggjort i EU-Tidende den 3. maj. Den dækker stoffer, hvor en udtalelser fra ECHA's udvalg for risikovurdering (RAC) er offentliggjort i løbet af 2020.

Ikrafttrædelse er som altid på tyvendedagen for offentliggørelsen, dvs. her den 23. maj 2022, og med den sædvanlige 18 måneders overgangsperiode, der betyder, at klassificeringerne skal være taget i brug senest den 23. november 2023.

Tilpasningen indeholder nye harmoniserede klassificeringer for stoffer, der anvendes i branchen bl.a. følgende:

 • 2-butoxyethanol / butyl cellosolve
 • 2-ethylhexanoic acid and its salts
 • Benzophenone
 • TMPTA
 • DEGME
 • Bisphenol A
 • Melamine
 • m-XDI and m-TMXDI
 • Sodium Pyrithione
 • Dibutyl tin di(acetate)
 • Cumene

Se tilpasningen for alle detaljer her

Se CEPE Signal Special her

Relateret indhold