06.05.22 DFL Nyheder

Ordinær generalforsamling i Danmarks Farve- og Limindustri gennemført

På DFL’s ordinære generalforsamling d. 5. maj 2022 deltog lige over 1/3 af foreningens medlemsvirksomheder.

Dagsordenen bød (jf. DFL’s vedtægter) på beretninger fra formand Michael Jørgensen og sekretariatsleder Charlotte Frimer Petersen, fremlæggelse af årsregnskab 2021, fremlæggelse af kontingentforslag og valg til bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beretningerne, årsregnskabet samt bestyrelsens forslag til kontingentsatser 2022. Endvidere udtrykte generalforsamlingen opbakning til bestyrelsens beslutning om i budget 2022 at reservere en pulje til særlige akutte indsatser, brancherelevante projekter eller fælles tværgående aktiviteter.

Bestyrelsens sammensætning blev af generalforsamlingen besluttet med genvalg til:

  • Adm. direktør Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen
  • VP Infrastructure EMEA Steen Niemann Madsen, Hempel
  • Adm. direktør Sune Schnack, Flügger
  • Direktør Martin Baden-Jensen, Baden-Jensen
  • Adm. direktør Jørgen Thaulov, Pro-Glue
  • Adm. direktør Peter Sørensen, PPG

Og nyvalg til:

  • Adm. direktør Kjeld Clausen, EFApaint
  • Direktør Anders Bertelsen Toft, Alfix

Derudover er adm. direktør Lars Christensen, Dana Lim medlem af bestyrelsen (valgt til bestyrelsen af Lim- og Fugemassesektionen).

Adm. direktør Kenneth Johansen, Tikkurila udtrådte af DFL’s bestyrelse, som konsekvens af virksomhedsfusion, efter omkring 14 års virke. Michael B. Jørgensen takkede Kenneth Johansen for en altid meget engageret indsats og for Kenneth Johansens store evne til altid at have fokus på foreningen og branchen, når interesser og aktiviteter er blevet drøftet i bestyrelsen og DFL’s Bygningssektion.

På bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Adm. direktør Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen

Næstformand Adm. direktør Lars Christensen, Dana Lim

Se desuden sekretariatet skriftlige orientering her

Relateret indhold