21.09.22 DFL Nyheder

CLP-revision: Introduktion af nye fareklasser - høring

Kommissionen har den 20. september offentliggjort udkastet til delegeret lov vedrørende indførelsen af nye fareklasser under CLP-forordningen.

Forslaget inkluderer kriterier for følgende:

  • Hormonforstyrrende effekt (ED) for henholdsvis mennesker og miljø
  • PBT (Persistent, bioakkumulerbar og toksisk)
  • vPvB (meget persistent og meget bioakkumulerbar)
  • PMT (Persistent, mobil og toksisk)
  • vPvM (meget persistent og meget mobil)

Udkastet er i offentlig høring indtil den 18. oktober 2022.

Forslaget vil blive drøftet bl.a. i regi af CEPE CSS TF samt i bl.a. også i CEPE’s LSDS-gruppe.

Lovtekst og bilag kan ses her

 

 

Relateret indhold