16.08.22 DFL Nyheder

Luftvejledning og B-værdivejledning

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til ny Luftvejledning og ny B-værdivejledning i høring indtil 28. september.

Dokumenterne samt høringsbrev kan findes på høringsportalen her

Bemærk, i et bilag til høringsbrevet er der redegjort nøje for ændringerne i både Luftvejledning og B-værdivejledningen. Dette kan være nyttigt at læse, hvis emnet har interesse.

Relateret indhold