21.12.22 DFL Nyheder

Kommissionens forslag til revideret CLP-forordning

Udkastet til Kommissionens forslag om at revidere selve CLP-forordningsteksten er offentliggjort og sendt i høring indtil medio marts 2023*.

Forslaget ændrer i selve forordningsteksten og bekræfter de ambitioner, der tidligere har været fremsat, der sigter mod bedre at identificere og klassificere farlige kemikalier og forbedre kommunikationen om kemikaliers farlighed, herunder fra onlineleverandører.

Der er desuden nye krav til MOCS (multi-constituent substances), nyt om fold-ud etiketter, om digital-mærkning mm, og forbedret kommunikation af kemiske farer, herunder online, gennem enklere og tydeligere mærknings- og reklamekrav. Blandt disse opstiller forslaget en minimal skriftstørrelse for etiketter med kemikalier.

Kommissionen har sendt forslaget i høring indtil den 13. marts 2023 (justeret 16/1-23*) sammen med konsekvensanalysen. Det hele kan ses her

Den delegerede retsakt

Ovenstående ændringer supplerer den delegerede retsakt, Kommissionen har vedtaget, der indfører en række nye fareklasser (ED, PBT, vPvB, PMT og vPvM). Denne gennemgår i øjeblikket en kontrolproces (scrutiny) i Rådet og Parlamentet inden den forventes offentliggjort i løbet af 1. kvartal 2023.

EU vil desuden stille sig i front som formand for en ny uformel FN-arbejdsgruppe, der skal udvikle globale kriterier for de nye fareklasser under GHS.

*Høringsperiode forlænget
Den otte uger lange høringsperiode forlænges hver dag, indtil forslaget er tilgængeligt på alle EU-sprog.

Relateret indhold