24.11.22 DFL Nyheder

Nye klimakrav i bygningsreglementet fra januar 2023 - opdateret

Regler og vejledninger til 2023-krav om bygningers klimapåvirkning er nu offentliggjort og klar til når bygherrer fra den 1. januar 2023 skal foretage en klimaberegning og overholde en CO2-grænseværdi for nybyggeri over 1000 m2.

Der kræves miljødata f.eks. i form af miljøvaredeklarationer (EPD’er) for (næsten) alle de byggematerialer, der anvendes i byggeriet, når en bygherre skal opfylde de nye klimakrav. Findes EPD’erne ikke, kan bygherre benytte generiske miljødata, men EPD’er er at foretrække, da de er mere specifikke.

Om produktspecifikke EPD'er eller branche-EPD'er (som f.eks. FEICA's branche EPD'er) benyttes af leverandørerne af byggematerialer er valgfrit. For begge typer gælder, at de skal opfylde kravene i EN 15804 og være tredjepartscertificerede.

Også branchens produkter, der bruges i byggeriet, vil være omfattet. Det gælder produkter, der bruges til f.eks. vægkonstruktioner eller gulve, dvs. maling, spartelmasser, vævlime, gulvlime o.lign., mens produkter som fugemasser, paksalve, gevindtape, der blot udgør en lille del af et byggeri, er undtaget fra Bygningsreglementets beregningskrav.

De nye krav klimakrav kan nu findes på henholdsvis Retsinformation og virk.dk

De endelige vejledninger er at finde på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside her (nederst).

Fra ikrafttrædelsesdatoen den 1. januar 2023 kan bestemmelserne desuden findes på Bygningsreglementet.dk.

Læs også Bolig- og Planstyrelsens nyhed om kravene her eller læs mere på ”Videncenter om bygningers klimapåvirkninger” her 

DFL Faktaark

Brancheværktøj til vurdering af produkters miljøpåvirkning

Gennem årene har CEPE og FEICA hver især udviklet flere værktøjer til at hjælpe medlemsvirksomhederne i arbejdet med at skaffe mere information om deres produkters påvirkning af miljøet.

Se mere her

Relateret indhold