24.11.22 DFL Nyheder

Nye klimakrav i bygningsreglementet fra januar 2023

Fra den 1. januar 2023 indføres der nye krav i Bygningsreglementet om at bygherre skal foretage en klimaberegning og overholde en CO2-grænseværdi for nybyggeri over 1000 m2. Det kræver miljødata; også for branchens produkter, der indgår i byggeriet.

For at en bygherre kan opfylde de nye klimakrav, kræves der miljødata f.eks. i form af miljøvaredeklarationer (EPD’er) for (næsten) alle de byggematerialer, der anvendes i byggeriet. Findes EPD’erne ikke, kan bygherre benytte generiske miljødata, men EPD’er er at foretrække, da de er mere specifikke.

Det er valgfrit, om som leverandør af byggematerialer vil anvende en produktspecifik EPD eller en branche-EPD, (som f.eks. FEICA's). For begge typer gælder, at de skal opfylde kravene i EN 15804 og være tredjepartscertificerede.

Mange af branchens produkter, der bruges i byggeriet, vil være omfattet. Det gælder produkter, der bruges til f.eks. vægkonstruktioner eller gulve, dvs. maling, spartelmasser, vævlime, gulvlime o.lign., mens produkter som fugemasser, paksalve, gevindtape, der blot udgør en lille del af et byggeri, er undtaget fra Bygningsreglementets beregningskrav.

De endelige vejledninger vil blive lagt Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside (bpst.dk) og selve bestemmelsen på virk.dk forventeligt den 2. december 2022, mens man fra ikrafttrædelsesdatoen den 1. januar 2023 kan finde  bestemmelserne på bygningsreglementet.dk

Se mere på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside her 

Desuden kan der findes en fin informationsbrochure her 

Eller læs mere på ”Videncenter om bygningers klimapåvirkninger” her 

DFL Faktaark

Brancheværktøj til vurdering af produkters miljøpåvirkning

Gennem årene har CEPE og FEICA hver især udviklet flere værktøjer til at hjælpe medlemsvirksomhederne i arbejdet med at skaffe mere information om deres produkters påvirkning af miljøet.

Se mere her

Relateret indhold