26.05.23 DFL Nyheder

Ordinær generalforsamling i DFL gennemført

Danmarks Farve- og Limindustri afviklede årets generalforsamling den 15. maj 2023 i Industriens Hus. På generalforsamlingen var ca. 1/3 af foreningens medlemsvirksomheder repræsenteret.

Sekretariatsleder Charlotte Frimer Petersen aflagde beretning, supplerende den udsendte skriftlige orientering om DFL’s aktiviteter i 2022. Herudover var fremlæggelse af årsregnskab 2022, kontingentforslag 2023 samt valg til bestyrelsen på dagsordenen.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beretningen, årsregnskabet samt bestyrelsens forslag til kontingentsatser 2023. Med baggrund i foreningens sunde økonomi er det besluttet at bibeholde projektpulje til særlige indsatser i budgettet. Bestyrelsen ønsker at bringe midlerne i spil, hvorfor medlemmer opfordres til at henvende sig med projektforslag, der har relevans bredt i medlemskredsen.

Bestyrelsens sammensætning blev af generalforsamlingen besluttet med genvalg til:
• Adm. direktør Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen
• Executive Vice President Steen Niemann Madsen, Hempel
• Adm. direktør Sune Schnack, Flügger
• Direktør Martin Baden-Jensen, Baden-Jensen
• Adm. direktør Jørgen Thaulov, Pro-Glue
• Adm. direktør Kjeld Clausen, EFApaint
• Direktør Anders Bertelsen Toft, Alfix

Og nyvalg til:
• General Manager Torben Beck, PPG

Derudover er adm. direktør Lars Christensen, Dana Lim medlem af bestyrelsen (Lim- og Fugemassesektionens valgte repræsentant i bestyrelsen).

På bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen besluttede bestyrelsen fremadrettet at anvende de af DI foreslåede kønsneutrale betegnelser og konstituerede sig således:

Bestyrelsesleder Adm. direktør Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen
Viceleder Adm. direktør Lars Christensen, Dana Lim

Relateret indhold