12.09.23 DFL Nyheder

DFL Temadag om bæredygtighed gennemført

På DI’s konferencecenter Gl. Vindinge var der fredag d. 8. september temadag for DFL’s medlemsvirksomheder. De godt 30 deltagere blev taget igennem dagen med 3 spændende oplæg med forskelligt fokus.

Temadagen tog udgangspunkt i, hvad der er på vej på bæredygtighedsområdet særligt inden for rapportering. Hvor bæredygtigheds-området har været præget af frivillighed, er der nu krav på vej for de største virksomheder. Kravene vil smitte af på SMV’ere også og derfor komme til at ændre spillereglerne for arbejdet med bæredygtighed generelt. Det kom Anne-Louise Graves Sandby-Møller, Chefkonsulent i DI godt omkring, mens hun også fik sat gang i snakken ved bordene.

Sofie Bay, Kommunikationsansvarlig fra DFL’s medlemsvirksomhed Resino Inks A/S fortalte herefter om, hvordan Resino nu qua deres deltagelse i Klimaklar Produktionsvirksomhed har fået en overblik over virksomhedens CO₂-emissioner. Det har givet en bedre baggrund for arbejdet med målrettet at kunne reducere emissioner bl.a. ved tidlig fokus i selve produktudviklingen. Sofie fortalte videre om deres kommunikationsarbejde, som på dette område kræver særligt nøje overvejelser.

Sidst med ikke mindst fik deltagerne god inspiration fra Jes Lerche Ratzer, Chef for erhvervsfremme i DI til, hvordan man som SMV kan få støtte til arbejdet med grøn omstilling. Der er gode muligheder for støtte både til investeringer og til rådgivning med forskellige vouchers, som løber udbydes.

Sammenfattende viste temadagen, at der er stort engagement i forhold til at komme i gang med arbejdet i branchen. Ligeledes kom det frem på dagen, at det er en rejse, hvor man ikke forventes at kunne det optimale fra start, og hvor der på rejsen er gode muligheder for at få støtte, sparring og inspiration, bl.a. via DI's mange tilbud. 

Find præsentationerne fra dagen

  • Anne-Louise Graves Sandby-Møller, Chefkonsulent i DI - se her
  • Sofie Bay, Kommunikationsansvarlig, Resino Inks A/S - se her
  • Jes Lerche Ratzer, Chef for erhvervsfremme i DI - se her

Videre er der en række relevante links, man kan se nærmere på:

Relateret indhold