30.11.23 DFL Nyheder

Godkendelsen af propiconazol fornyet

Så er fornyelsen af godkendelsen af propiconazol i PT8 langt om længe helt på plads og offentliggjort i EU-Tidende. Godkendelsen er forlænget til 30. november 2030 med særlige betingelser.

Grundet at stoffet opfylder udelukkelseskriterierne, og det faktum, at stoffet er yderst vigtigt for beskyttelsen af konstruktionstræ og træprodukter i byggeriet, har processen med at få fornyelsen af godkendelsen på plads været ekstraordinær langvarig.

Der har været vigtige drøftelser af hvilke anvendelser, som er nødvendige, og hvor der er alternativer at anvende, eller må leve med kortere holdbarhed. Interessenter fra hele leverandørkæden har gennem en årrække samarbejdet intenst om at forsøge at sikre en forlængelse, for dermed at få tilstrækkelig tid til at finde alternative løsninger, der ikke findes i dag.

Drøftelserne er endt med, at Propiconazol i store træk kan anvendes under følgende betingelser:

Industriel brug og professionel brug
• På konstruktionstræ til brugsklasse 3 og 4 (hvor træets styrke er den vigtigste faktor, såsom skure, bjælker, broer, moler, pæle, terrasser, hegnspæle osv.)
• På træprodukter (snedkerarbejde (joinery) som vinduer, døre, facadebeklædning, beklædningsbrædder, trægulve og hegnsbrædder osv.) til brugsklasse 2 og 3

Professionel brug
• påføring med pensel, sprøjtning eller injektion foretaget af professionelle brugere – brugsklasse 2 og 3 (sprøjtning på stedet (in situ) kun indendørs)

DIY brug
• Forbudt (ikke omfattet af undtagelsen)

Behandlede artikler
• Visse restriktioner, som vil gælde fra 1. juli 2024, bl.a. at behandlede artikler ikke må bruges til legeredskaber og møbler (og obligatoriske oplysninger om ikke at bruge den behandlede artikel til det formål) 

Herudover er der forskellige krav til, hvad der skal fremgå af etiket samt sds.

Se detaljerne i Kommissionens gennemførelsesforordning her

Relateret indhold