28.02.23 DFL Nyheder

Nyborg Stævne 2023

Danske Malermestres Nyborg Stævne kom i år tilbage til normalen med afvikling i januar måned og med stor tilslutning fra både leverandører, malermestre og elever fra erhvervsskolerne.

Der var en summen af stemmer og rigtig godt humør på Nyborg Stævne 2023 og det forlød, at der med blot en håndfuld deltagere mere, ville have været deltagerrekord. 

DFL var endnu en gang til stede med stort fælles standområde og de seks virksomheder, der udstiller på det fælles område, sponsorerede som vanligt udskænkningen af drikkevarer fra baren i områdets centrum.

Det høje deltagerantal kunne mærkes og DFL’s område var begge dage meget velbesøgt, så  medlemsvirksomhederne fik lejlighed til dialog primært med mange kunder men også med kolleger i branchen. Alt i alt igen et meget vellykket set-up.

Det er for branchen rigtigt positivt, at så mange elever fra bygningsmaleruddannelsen lægger vejen forbi stævnet. Eleverne får et konkret indblik i leverandørernes mange produkter og oplever samtidig engagementet og den professionelle dialog mellem leverandører og malermestre i en anden ramme. Vi håber, at det samlet set bidrager til at give eleverne et indtryk af alsidigheden i bygningsmalerfaget. 

DFL’s Bygningssektion har evalueret stævnet internt og er enige om, at DFL i udgangspunktet også vil deltage på Nyborg Stævne 2024.

Relateret indhold