GettyImages

20.12.23 DFL Nyheder

REACH begrænsning vedr. mikroplast offentliggjort

Efter omkring 5 års lovgivningsarbejde er REACH begrænsningen for syntetiske polymermikropartikler (SPM) offenliggjort. Formålet med begrænsningen er at regulere tilsætningen af SPM til produkter og brugen af disse produkter.

Begrænsningen har været diskuteret siden 2018 og baggrunden for at lovgivningsarbejdet blev sat i gang var en vurdering af, at syntetiske polymermikropartikler (tidl. tiltænkt tilsat primær mikroplast) udgør en risiko for miljøet, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, og som derfor bør håndteres.

Hvad er begrænsningens indhold?

Lovgivningen er endt med en differentieret tilgang for at imødegå risikoen ved syntetiske polymermikropartikler.

Således er der vedtaget et fuldstændigt forbud mod markedsføring for nogle specifikke sektorer og anvendelser, hvor udledningerne blev anset for uundgåelige.

Der er desuden anvendelser, der er undtaget fra selve forbuddet mod markedsføring. For disse er der vedtaget et krav om man skal anvise om brug og bortskaffelse for at minimere udslip. For disse anvendelser er der videre vedtaget et rapporteringskrav for at indsamle oplysninger om udslip. 

Læs mere i foreningens status her

 

Relateret indhold