19.06.24 DFL Nyheder

Internationale uger i DFL

Som vært for flere internationale arrangementer fra hhv. FEICA og CEPE bød DFL adskillige internationale kolleger velkommen i uge 24-25.

Første arrangement var møde i FEICAs gruppe af ”National Directors”. Directors fra Holland, Italien, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, UK og Østrig havde taget turen til København.

På mødets dagsorden var emnerne: FEICA Membership fees 2025, Impact of sustainability labels, Advocacy on EVLR, PCF Calculation Tool and NAM Plenary Forum. Det var især interessant at høre om den svenske forening SVEFFs nyligt anlagte retssag mod Sunda Hus vedrørende registrering af branchens produkter og vurdering af samme produkters ”bæredygtighed”. Det bliver en sag vi kommer til at følge tæt, da SVEFF samtidig kunne fortælle, at Sunda Hus har store planer om ekspansion i Danmark og Tyskland.

CEPEs EU Workshop

Næste arrangement var CEPEs EU Workshop med samlet 30 deltagere fra CEPEs sekretariat og de europæiske medlemsforeninger. Workshoppen, der afvikles hvert andet år, havde repræsentanter fra medlemsforeninger i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, UK, Ungarn og Østrig.

Formålet med dette års workshop var overordnet set, yderligere at styrke samarbejdet mellem CEPE og de nationale foreninger samt de nationale foreninger imellem. - Både generelt men også på centrale områder for den fælles interessevaretagelse for branchen.

På workshoppens første dag var fokus derfor på en præsentation af alle nationale foreningers organisering, medlemsforhold, branchen i tal nationalt set, foreningernes prioriterede indsatsområder og samarbejdet med interessenter, myndigheder og politikere. De mange indlæg blev fulgt op af dialog om, hvordan samarbejdet mellem CEPE og de nationale foreninger kan udvikles. Dernæst blev det nye politiske landskab i EU sat under lup med drøftelser om, hvordan branchen kan øge synligheden af udfordringer og muligheder, der følger af især den kommende REACH revision.

Workshoppens anden dag blev afviklet hos Hempel i Lyngby. Her fik workshopdeltagerne en kort introduktion til Hempel samt et oplæg om, hvordan Hempel arbejder med ”bæredygtighed”. Herefter fortsatte dialogen om det nye Europa Parlament med eksempler på nationale foreningers direkte kontakt med parlamentsmedlemmer. Deltagerne havde derefter en pause i drøftelserne, da Hempel inviterede på en spændende rundvisning i R&D-afdelingen. Workshoppens sidste del havde overskriften ”Sustainability” og fokuserede på CEPEs aktiviteter, initiativer og værktøjer og præsentation af nationale foreningers aktiviteter, der rækker udover lovgivningsmæssige orienteringer.

CEPE National Directors Meeting

Tredje dag var ca. halvdelen af workshoppens deltagere tilbage og CEPE fortsatte med møde i gruppen af ”National Directors”. Møder i denne gruppe har et fast dagsordenspunkt, hvor vi orienterer om nationale topprioriteringer i interessevaretagelsen, input fra medlemmer, samarbejdspartnere og ønsker til f.eks. koordination fra CEPE. Derudover var: Europa Parlamentet og CEPEs Advocacy Network, TiO2 anti-dumping investigation, CEPE General Assembly & Conference samt REACH (substitution) på dagsordenen.

Sidste halvdel af dagen var prioriteret et møde i CEPEs Operational Board. Medlemmer her er fra Danmark, Frankrig, Tyskland, Spanien og UK. Mest omfattende punkt på dagsordenen var drøftelserne om kommissorie og strategi for Operational Board – som udmøntede sig i enighed om et behov for et ”strategidøgn”, der planlægges afholdt i løbet af juli måned, så evt. tilpasninger, der skal godkendes af General Assembly kan nå på plads.

Velkommen til alle CEPE's medlemmer

For DFL har det været en stor fornøjelse af byde internationale kolleger velkommen og vi ser frem til, at der allerede i oktober måned er besøg i København igen, når CEPEs General Assembly løber af stablen d. 9.-11. oktober.

 

CEPE Annual Conference 2024

Den 9. - 11. oktober 2024 løber CEPE's Annual Conference af stablen i København.

Overskriften for konferencen er i år "Focus on the Future: Towards a Brighter European Mandate."

Mere information og mulighed for registrering - se her