08.03.24 DFL Nyheder

FEICA udgiver FAQ om lim og emballagegenanvendelse

Betragtninger om genanvendelse er vigtige i disse år. For at give indsigt i lims rolle i emballagegenanvendelse har FEICA bl.a. udarbejdet en FAQ om emnet.

Lim opfylder mange vigtige funktioner i mange emballager og bruges i næsten alle typer, herunder papir-, pap-, plast-, metal-, glas- og træemballage. Dette omfatter primær, sekundær og tertiær (transport) emballage til mange produkter, såsom fødevarer, forbrugsvarer, kosmetiske, elektroniske og industrielle produkter.

I fødevareemballage kombinerer lim de forskellige komponenter og/eller lag, der udgør den endelige emballage, og giver en hermetisk forsegling, som øger fødevaresikkerheden og reducerer fødevaretab, eller etablerer genluk-funktioner, der kan hjælpe med at forhindre fordærvelse af fødevarer. Mange funktionelt gavnlige emballager vil ikke kunne fremstilles eller fungere korrekt uden lim.

Listen over ofte stillede spørgsmål giver yderligere indsigt i lims uundværlige rolle i emballage. Nogle spørgsmål inkluderet i FAQ er:

  • Hindrer lim genanvendelse af emballage?
  • Hvordan kan jeg afgøre, hvilke lim der er kompatible med genanvendelse?
  • Påvirker lim affaldssorteringen?

FAQ’en og flere adskillige andre FEICA publikationer, der omhandler papir- og emballagelims væsentlige rolle i forbindelse med bæredygtighed, genanvendelse og fødevarekontaktsikkerhed, er tilgængelige på FEICAs hjemmeside her.

Relateret indhold