19.02.24 DFL Nyheder

Forslag om bisphenol A i FKM

Et forslag til ny forordning, der forbyder anvendelse af bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer (FKM), er blevet fremsat og sendt i høring.

EU Kommissionen offentliggjort forslaget til ny forordning, der forbyder anvendelse af bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer. Det sker på baggrund af EFSAs skærpede risikovurdering af stoffet.

Forbuddet kommer til at gælde for anvendelse i plast, lak mv, trykfarve, lim, ionbytterharpikser og gummi.

Der gives enkelte undtagelser og længere overgangsperioder for visse anvendelser f.eks. heavy-duty coatings. Her skal der i stedet foretages overvågning af BPA.

Forslaget indfører også et forbud mod  andre bisphenoler; de, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionsskadende eller hormonforstyrrende i CLP forordningen. Hvis et sådant stof ønskes anvendt til fremstilling af fødevarekontaktmateriale skal der søges om specifik vurdering og godkendelse af anvendelsen.

Se mere her. EU-høringen løber til 8. marts 2024.

Fødevarestyrelsen har også sendt i dansk høring - se mere her, hvor høringsbrev og forslag kan findes. Den danske høring løber til 2. april 2024.

Bemærk, såfremt nogen har kommentarer til forslaget, som I ønsker foreningen skal fremsætte i høringen, bedes i sende dem til os senest 1. marts 2024.

Relateret indhold